AAme Portal: aanvragen Kennismigranten- en 30% regeling

Als (Nederlandse) werkgever kunt u zich in een situatie bevinden waarin u behoefte heeft aan medewerkers met een specifieke competentie, terwijl er op zowel de Nederlandse- als de Europese arbeidsmarkt geen geschikte kandidaten te vinden zijn. Daardoor zou u dus buiten Europa op zoek moeten gaan naar kandidaten.

AAme Portal

Voor het in dienst nemen van een medewerker van buiten de Europese Unie gelden strikte wet- en regelgeving. We zetten die kort op een rij met de kennismigrantenregeling en de 30%-regeling. Aanvragen gaat snel via het AAme Portal…

De kennismigrantenregeling

Enkele jaren geleden is de kennismigrantenregeling ingevoerd. Deze regeling moet Nederland aantrekkelijk(er) maken voor professionals, die nodig zijn om de Nederlandse economie, cultuur en wetenschappelijk onderzoek te versterken. Met de kennismigrantenregeling is de procedure om werknemers van buiten de EU aan te nemen vereenvoudigd. Wel geldt er strikte wet- en regelgeving, zowel voor de sollicitatieprocedure als voor het salaris en de afronding van het werk.

Erkend referent

Naast de voorwaarden die gelden voor alle migranten van buiten de EU/EER en Zwitserland geldt dat kennismigranten een arbeidsovereenkomst moeten hebben met een werkgever of onderzoeksinstelling in Nederland die erkend referent is door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarnaast dat de kandidaat voldoende inkomen krijgt en dat het overeengekomen salaris marktconform is.
AAme Premium Solutions is geregistreerd bij de IND (Immigratie- en NaturalisatieDienst) als erkend referent voor de Kennismigrantenregeling. 

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Als uw kandidaat langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven of een verblijfsvergunning wilt aanvragen omdat hij/zij zich in Nederland wilt gaan vestigen moet hij/zij als eerste een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aanvragen. Deze machtiging wordt afgegeven bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst van de aanvrager.

AAme Portal: snelle en efficiënte verwerking van uw aanvragen Kennismigrantenregeling en de 30% regeling!

30% regeling

De 30% regeling biedt werkgevers van inkomende werknemers (expats / contractors) de mogelijkheid een belastingvrije vergoeding te geven. Deze vergoeding is voor de zogenaamde extraterritoriale kosten (onkosten) die een werknemer maakt als gevolg van een (tijdelijke) tewerkstelling in Nederland.

Eisen 30% regeling (2024)

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling en de onkostenvergoedingen dient de inkomende werknemer te voldoen aan de volgende criteria:

  • De aanvraag moet binnen vier maanden na indiensttreding worden ingediend bij de Belastingdienst;
  • De werknemer voldoet aan de inkomensvereisten (norm 2024):
    • € 46.107 bruto per jaar excl. de 30% vergoeding (indien ouder dan 30 jaar)
    • € 35.048  bruto per jaar excl. de 30% vergoeding (indien jonger dan 30 jaar en in het bezit van een Master diploma)
  • De werknemer moet twee jaar voor het aangaan van het contract, gedurende 16 maanden, minimaal 150 km (hemelsbreed) van de Nederlandse grens hebben gewoond;
  • De werknemer beschikt over een arbeidscontract;
  • De werknemer beschikt over een werkvergunning (voor zover vereist).

Let op: Er bestaan situaties waarin het mogelijk is dat de werknemer niet aan bovenstaande eisen voldoet, maar wel in aanmerking kan komen voor de 30% regeling. Neem daarvoor contact met AAme op!

Aanvragen via AAme Portal

Zoals al eerder gesteld is AAme geregistreerd bij de IND als erkend referent voor de Kennismigrantenregeling. Hierdoor kunt u middels één van onze oplossingen de werkvergunning of kennismigrantenregeling voor uw buitenlandse werknemer in Nederland verzorgen.

Wij werken al enkele jaren met een geautomatiseerd proces via onze eigen AAme Portal. Met het AAme Portal worden de aanvragen én administratieve afhandeling(en) automatisch verwerkt, zodat de procedure sneller en efficiënt verloopt.
De beoordeling van de aanvragen blijft wel in handen van één van de adviseurs van AAme. Bovendien kunnen wij toetsen of u óf uw werknemer in aanmerking komt voor de 30%-regeling en deze vervolgens aanvragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met de salarisadviseurs van AAme voor meer informatie over de kennismigrantenregeling, de toetsing én de aanvraagprocedure van de 30% regeling én de (ver)werking via/van het AAme Portal.

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven