Kennismigrantenregeling

Als (Nederlandse) werkgever kunt u zich in een situatie bevinden waarin u behoefte heeft aan medewerkers met een specifieke competentie, terwijl er op zowel de Nederlandse- als de Europese arbeidsmarkt geen geschikte kandidaten zijn. Daardoor zou u dus buiten Europa op zoek moeten gaan naar kandidaten, die geschikt zijn. Maar aan het in dienst nemen van een medewerker van buiten de EU zitten velen haken en ogen. Zo is het verkrijgen van een tewerkstellingsvergunning (TWV) een langdurige en arbeidsintensieve procedure die u graag wilt vermijden.

De kennismigrantenregeling

Vanwege die langdurige procedure is enkele jaren geleden de kennismigrantenregeling ingevoerd. Deze regeling moet Nederland aantrekkelijk maken voor professionals die nodig zijn om de Nederlandse economie, cultuur en wetenschappelijk onderzoek te versterken. Met deze regeling is de procedure om hoogopgeleide werknemers naar Nederland te halen vereenvoudigd. Wel geldt er strikte wet- en regelgeving, zowel voor de sollicitatieprocedure als voor de afronding van het werk en salaris.

Naast de voorwaarden die gelden voor alle migranten met een andere nationaliteit dan EU/EER en Zwitserland geldt voor kennismigranten het volgende:

  • De kandidaat moet een arbeidsovereenkomst hebben met een werkgever of onderzoeksinstelling in Nederland  die erkend referent is door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
  • De kandidaat krijgt voldoende inkomen.
  • Het overeengekomen loon is marktconform.

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Als uw kandidaat langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven of een verblijfsvergunning wilt aanvragen omdat hij/zij zich in Nederland wilt gaan vestigen moet hij/zij als eerste een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aanvragen.

Inwoners van de Europese Unie-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, maar ook personen met de nationaliteit uit Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Korea hebben een vrijstelling.

De MVV wordt afgegeven bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst van de aanvrager.

Voorwaarden voor de kennismigrantenregeling (KMR) (2023)

De procedure voor de aanvraag van de kennismigrantenregeling verloopt via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De kennismigrant (30 jaar of ouder) verdient minimaal een brutosalaris van € 5.008,- per maand (exclusief 8% vakantiegeld) [2023]
  • De kennismigrant (jonger dan 30 jaar) verdient een minimum brutosalaris van € 3.672,- per maand (exclusief 8% vakantiegeld) [2023];
  • De werkgever is een in Nederland ingeschreven onderneming;
  • De werkgever staat als erkend referent ingeschreven bij de IND (Immigratie- en NaturalisatieDienst);
  • De partner van de kennismigrant moet een verblijfsvergunning aanvragen als “partner van kennismigrant”.

Indien de kennismigrant een student is en een opleiding in Nederland heeft afgerond, dan kan de student een verblijfsvergunning aanvragen voor een “zoekjaar”. Na het zoekjaar dient hij/zij een minimum brutosalaris van € 2.631,- per maand (exclusief 8% vakantiegeld) [2023] te verdienen.

Wij zijn er om te helpen

AAme is geregistreerd bij de IND (Immigratie- en NaturalisatieDienst) als erkend referent voor de Kennismigrantenregeling. Hierdoor kunt u middels één van onze contracting constructies de werkvergunning of kennismigrantenregeling voor uw buitenlandse werknemer in Nederland verzorgen.
Wij zijn volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van kennismigranten en arbeidsrecht in het algemeen. Als uw bedrijf niet door de IND als referent wordt erkend, dan kunnen wij optreden als uw formele werkgever.

Als werkgever bieden wij volledige ondersteuning tijdens de immigratieprocedure en zorgen wij ervoor dat u als hoogopgeleide werknemer alle benodigde documenten heeft voordat de eerste werkdag begint. Voorbeelden van benodigde documenten zijn een Nederlandse bankrekening, een Burgerservicenummer (BSN) en de juiste verblijfsdocumenten. Daarnaast kunnen wij ook helpen bij de procedures voor de gezinsleden van de kennismigrant.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven