Missie en Visie AAme Adviseurs

De AAme missie

SIMPEL, CREATIEF, VINDINGRIJKHEID, BETROKKENHEID, POSITIEVE EIGENWIJSHEID, DIENEND EN PRO ACTIVITEIT.

De AAme organisatie is een one stop shop op het gebied van accountancy, belastingadvies, salarisverwerking, juridische dienstverlening en specifieke dienstverlening voor de (grensoverschrijdende) recruitment/ detachering industrie (waaronder contracting, payrolling en uitzenden onder de cao).

Wij versimpelen de complexe Nederlandse wet en regelgeving zodat onze cliënten, zich kunnen richten op hun kernactiviteiten en in staat zijn op de genoemde gebieden optimaal te functioneren.
Ons cliëntenbestand staat onder meer uit ondernemers uit het MKB; starters; (vermogende) particulieren; en grotere internationale ondernemingen met betrekking tot hun activiteiten in Nederland.

AAme wil een proactieve organisatie zijn waarin medewerkers voortdurend leren en uitgedaagd worden. AAme houdt hiermee haar dienstverlening up-to-date en op een kwalitatief hoog niveau.
Wij onderscheiden ons mede door op een vindingrijke, betrokken en professioneel creatieve wijze te werk te gaan. Wij creëren simpele oplossingen ingegeven door onze positieve eigenwijsheid. Al onze AAme medewerkers zijn dienende adviseurs die veel waarde hechten aan het persoonlijke contact.

De AAme visie

MAATWERK, ALLERBESTE SERVICE, HOGE KWALITEIT, AUTOMATISERING, KISS, KENNIS KUNDE EN VAARDIGHEID, BETROKKENHEID.

AAme wil haar missie realiseren door:

 • het leveren van geautomatiseerd maatwerk en kwalitatief de allerbeste service te bieden aan onze cliënten.;
 • het bieden van professionele uitdaging en verdiepingsmogelijkheden voor alle AAme medewerkers zodat iedere medewerker beschikt over adequate Kennis en Kunde om zijn of haar specifieke vak met Vaardigheid te kunnen uitvoeren;
 • medewerkers ten alle tijden laten werken volgens het KISS principe;
 • betrokken medewerkers voor AAme, het vak en onze cliënten.

KERNWAARDEN

Onze kernwaarden geven de manier aan waarop we invulling geven aan onze ambitie. Ze vormen ons DNA en geven richting aan ons dagelijks handelen. Niet alleen naar onze klanten, maar ook intern en op maatschappelijk terrein. Onze kernwaarden zijn o.a.:

PERSOONLIJK

Wij voelen ons persoonlijk verbonden met onze organisatie, onze cliënten en de omgeving waarin wij leven. We tonen ons persoonlijk verantwoordelijk voor ons handelen. Door onze oprechte betrokkenheid scheppen we vertrouwen.

BETROKKENHEID

Wij ervaren passie voor ons vak, het contact met onze klanten en onze organisatie. Wij zijn intrinsiek
gemotiveerd om het beste uit onszelf en anderen te halen. Dat geeft ons de energie en de motivatie
om de allerbeste service en steeds topkwaliteit te leveren.

PROFESSIONEEL

Wij zijn professionals en wij staan voor topkwaliteit. Ieder op zijn vakgebied gedraagt zich professioneel, objectief en integer. Wij handelen zorgvuldig en discreet, met aandacht voor de mens en de situatie.

PRAGMATISCH, VERSIMPELEN

Wij werken pragmatisch. Dit betekent dat wij simpele praktische oplossingen bieden, afgestemd op de situatie. Helder en direct communiceren. Complexiteit terugbrengen tot de essentie.

CREATIEF

Creativiteit is een van de kernpunten van de missie en visie van AAme. Het staat voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën, het kiezen van de beste ideeën en het daadwerkelijk realiseren ervan.

KEEP IT SIMPLE

AAme wenst dat alle medewerkers werken volgens de kernwaarde van de missie en visie, of wel het is gewenst om zaken zo eenvoudig mogelijk te verwoorden. Dit houdt focus op de kern en voorkomt veel misverstanden, interpretatieverschillen en irritaties.

Als je het niet simpel kan uitleggen, snap je het niet goed genoeg!

Wat mag de cliënt van ons verwachten?

 • Een vaste, vertrouwde AAme-adviseur die flexibel en goed bereikbaar is;
 • Een proactieve AAme-adviseur, die de business begrijpt, de ontwikkelingen binnen de betreffende branche nauwlettend volgt en vertaalt naar de specifieke situatie van de klant;
 • Een team van AAme–specialisten dat klaar staat om daar waar nodig specifieke behoeften in te vullen;
 • Duidelijke afspraken over de dienstverlening;
 • Praktische en kwalitatief hoogwaardige adviezen in heldere taal;
 • Snelle responstijden;
 • Heldere facturen, in overeenstemming met de afspraken;
 • Een open houding ten aanzien van feedback en evaluatie;
 • Kennis, kunde en vaardigheid op ons vakgebied.

Wat mogen medewerkers van ons verwachten?

 • Een werkklimaat waarin we in staat zijn steeds topkwaliteit te leveren;
 • Uitdagende werkzaamheden en de mogelijkheid om een goede zakelijke relatie met onze klanten op te bouwen;
 • Een team van betrokken en toegankelijke leidinggevenden die helpt en ondersteunt;
 • Een eerlijk en transparant Persoonlijk Ontwikkel- en Performance en salaris (‘POPS’) programma, waarin we met elkaar open praten over de doelen, de voortgang en de verwachtingen ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling, prestaties en beloning;
 • Een programma om professionele ontwikkeling en persoonlijke groei te realiseren;
 • Waardering voor de rol die onze medewerkers voor onze cliënten en de maatschappij vervullen. Dit weerspiegelt zich in een passend pakket aan arbeidsvoorwaarden.
 • Een open houding ten aanzien van feedback.

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich persoonlijk betrokken voelen bij AAme en bij zijn of haar collega’s. Daarom bieden we onze medewerkers een veilige, informele en plezierige werkomgeving. Een omgeving waar ruimte is voor het realiseren van persoonlijke ambities. Waarin we onze professionals uitdagen zich te ontwikkelen maar hen ook in staat stellen een goede balans tussen werk en privé te behouden.
Onze medewerkers krijgen de ruimte om te doen waar ze goed in zijn en waar hun passie ligt.

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven