De staatsecretaris van Justitie en Veiligheid, de heer Eric van der Burg, heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen aangekondigd omtrent de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Eén van de aangekondigde maatregelen is om Oekraïners vanaf 1 april 2022 een vrijstelling voor een werkvergunning te verlenen. Onder het kopje ‘Arbeid’ schrijft hij:

Op grond van de Richtlijn Tijdelijke bescherming is er ook toegang tot de arbeidsmarkt, maar heeft de werkgever op dit moment nog een tewerkstellingsvergunning nodig. Het ministerie van SZW is voornemens om op korte termijn de toegang tot de arbeidsmarkt voor Oekraïners tijdelijk te verruimen, door een vrijstelling op de plicht om een tewerkstellingsvergunning te regelen. Wel geldt er een meldplicht. Er wordt naar gestreefd om de vrijstelling op 1 april 2022 in werking te laten treden. Uw kamer wordt op korte termijn hierover nader bericht. Tevens wordt in dit kader gekeken naar de toegang tot kinderopvang en mogelijke knelpunten die hierbij spelen.

De vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning is één van de vele maatregelen die worden getroffen voor mensen die de oorlog in Oekraïne willen ontvluchten. Voor meer informatie zie de gehele brief.Shiromani

S.S.X. (Shiromani) Sardjoe

Directeur Salarisadviseurs (aanwezig: ma t/m vr)

+31 (0)15 820 00 70
+31 (0)6 41 73 17 27
shiromani@aame.nl
https://nl.linkedin.com/in/shiromani-sardjoe-660982a

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven