30 percent ruling, 30% regeling

30% regeling

Belastingvrije vergoeding van
extraterritoriale kosten voor inkomende werknemers

De 30% regeling biedt werkgevers van inkomende werknemers (expats / contractors) de mogelijkheid een belastingvrije vergoeding te geven. Deze vergoeding is voor de zogenaamde extraterritoriale kosten (onkosten) die een werknemer maakt als gevolg van een tijdelijke tewerkstelling in Nederland.

Extraterritoriale kosten en de 30% regeling

De 30%-regeling – ook wel regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (EKIW) – is in het leven geroepen om het werken in Nederland aantrekkelijker te maken voor inkomende werknemers. Deze, zogeheten expats, hebben vaak meer kosten. Enkele van deze extraterritoriale kosten zijn:

 • Kosten voor een kennismakingsreis naar het werkland (voor oriëntatie naar scholen, woningen e.d.);
 • Extra kosten voor levensonderhoud in vergelijking met het land van herkomst;
 • Kosten voor het aanvragen van officiële papieren (visa, rijbewijs, verblijfsvergunning e.d.);
 • Reiskosten voor familiebezoeken of gezinshereniging in het land van herkomst;
 • Extra kosten voor het laten opstellen van de aangifte Inkomstenbelasting indien dat duurder is dan in het land van herkomst;
 • Kosten voor taalcursussen voor de ingekomen werknemer en de gezinsleden die mee gaan naar het werkland;
 • Medische kosten voor het verblijf in het werkland (vaccinaties, medische keuringen e.d.);
 • (Dubbele) huisvestingskosten (bijvoorbeeld hotelkosten);
 • Opslagkosten voor het deel van de boedel dat niet verhuisd wordt naar het nieuwe werkland;
 • Extra (niet-zakelijke) gesprekskosten voor telefoneren met het land van herkomst.

Eisen van de 30% regeling (2023)

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling en de onkostenvergoedingen dient de inkomende werknemer te voldoen aan de volgende criteria:

 • De aanvraag moet binnen vier maanden na indiensttreding worden ingediend bij de Belastingdienst;
 • De werknemer voldoet aan de inkomensvereisten (norm 2023):
  • € 41.954 bruto per jaar excl. de 30% vergoeding (indien ouder dan 30 jaar)
  • € 31.892 bruto per jaar excl. de 30% vergoeding (indien jonger dan 30 jaar en in het bezit van een Master diploma)
 • De werknemer moet twee jaar voor het aangaan van het contract, gedurende 16 maanden, minimaal 150 km (hemelsbreed) van de Nederlandse grens hebben gewoond;
 • De werknemer beschikt over een arbeidscontract;
 • De werknemer beschikt over een werkvergunning (voor zover vereist).

Let op: Er bestaan situaties waarin het mogelijk is dat de werknemer niet aan bovenstaande eisen voldoet, maar wel in aanmerking komt voor de 30% regeling.

Aanvragen van de 30%-regeling

AAme kan toetsen of u of uw werknemer in aanmerking komt voor de 30%-regeling en deze vervolgens aanvragen bij de Belastingdienst.

Neem gerust contact op voor meer informatie over de toetsing, het aanvraagproces van de 30% regeling en onze tarieven.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven