Wijzigingen ‘Arbeidsongeschiktheid’ per 1 juli 2023

Op het gebied van de arbeidsongeschiktheid, zullen per 1 juli 2023 een aantal bepalingen gewijzigd worden.

Uitzendbeding in fase 1-2

Uitzendkrachten werkzaam in fase 1-2 kunnen werkzaam zijn met een zogenaamd ‘uitzendbeding’ in hun arbeidsovereenkomst. Op dit moment houdt het uitzendbeding in dat een uitzendovereenkomst automatisch ten einde komt indien de inzet van de uitzendkracht door de inlener/klant wordt beëindigd, of indien de uitzendwerknemer zich ziek meldt.

Uitzendovereenkomst niet automatisch ten einde

Per 1 juli 2023 zal bij ziekmelding van een uitzendkracht de uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer automatisch ten einde komen, maar zal deze doorlopen tot aan de afgesproken einddatum. Er is dus geen overgangsrecht. De nieuwe cao-bepaling heeft directe werking.
Er geldt in dat geval één wachtdag, zonder wachtdagcompensatie.

Recht op aanvulling loon

Per 1 juli 2023 geldt tevens dat bij arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht, de uitzendkracht voor de eerste 52 weken recht heeft op twee jaar aanvulling van het loon gedurende die ziekte. De hoogte van de aanvulling bedraagt 90% van het vastgestelde loon, met het wettelijke minimumloon als het minimale loon dat een werknemer moet krijgen. Van de 53ste tot en met de 104e week heeft de uitzendkracht recht op 80% van het vastgestelde loon.

Ziektewetuitkering

In het geval dat de uitzendkracht ziek uit dienst treed en recht heeft op een ziektewetuitkering, dan is de uitzendonderneming verplicht deze aan te vullen naar bovenstaande percentages. In dat geval zal er in de eerste 52 weken 90% van het vastgestelde uitkeringsdagloon worden betaald. Van de 53ste tot en met de 104e week zal er 80% van het vastgestelde uitkeringsdagloon worden betaald.

Ziekteverzuimverzekering

Uitzendondernemingen kunnen een voorziening treffen voor de ziektewetuitkering of op een andere  manier een voorziening treffen om in het risico voor deze kosten te voorzien. Voor onze cliënten zijn wij bij AAme al hard bezig met het zoeken naar een passende ziekteverzuimverzekering.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de wijzigingen in de bepalingen ‘arbeidsongeschiktheid’, neem dan contact op met de salarisadviseurs van AAme.

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven