Eind 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Hierin is opgenomen dat de wachttijd voor het opbouwen van pensioen vervalt. Dit betekent dat elke werknemer, dus ook uitzendkrachten en gedetacheerden, vanaf de eerste werkdag direct pensioen opbouwt. De huidige wachttijd van acht gewerkte weken bij de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)  komt dus te vervallen.

Goedkeuring Eerste Kamer

Deze wijziging is onder voorbehoud. De Wet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Gaan zij akkoord? Dan gaat de wijziging naar verwachting op 1 juli 2023 in. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Wat betekent dit voor u als werkgever, administratiekantoor of softwareleverancier?

Een aantal belangrijke zaken op een rijtje:

  • Alle uitzendkrachten en gedetacheerden van 21 jaar of ouder worden direct aangemeld bij StiPP als ze in dienst treden. Uw werknemer bouwt direct pensioen op en u gaat direct pensioenpremie betalen.
  • Regel op tijd dat de aanpassing in het salarissysteem is doorgevoerd.
  • De werknemer die op 1 juli minder dan acht weken heeft gewerkt voor één uitzendonderneming, start per 1 juli 2023 met pensioen opbouwen in de Basisregeling.
  • Voor werknemers die nu al deelnemen aan de Basisregeling van StiPP verandert er niets.
  • Een nieuwe werknemer komt in de Plusregeling na een deelname in de Basisregeling van 52 gewerkte weken.

Wat betekent dit voor uw werknemer?

  • De werknemer start direct met pensioen opbouwen in de Basisregeling vanaf zijn eerste werkdag. 

Wilt u meer informatie over het vervallen van de wachttijd, neem dan contact met ons op. Voor onze cliënten zijn wij bij AAme al hard bezig met het voorbereiden van de aangekondigde wijziging.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven