De private aanvulling WW en WGA (PAWW) is een regeling die werknemers tijdelijk van aanvullende uitkering voorziet als hun wettelijke WW- of WGA-uitkering is afgelopen. Deze regeling is van toepassing als je als werkgever gebonden bent aan een deelnemende CAO. De aanvullingsregeling is vastgelegd in de verzamel-cao PAWW.

PAWW zelf regelen

Als werkgever moet u de PAWW zelf regelen voor uw werknemers. De werknemers betalen de bijdrage voor de PAWW-regeling en de werkgever dient zorg te dragen voor de inhouding hiervan middels de salarisadministratie. Werknemers die langer werkloos zijn dan dat zij wettelijk gezien recht hebben op een WW- of WGA uitkering, kunnen aanspraak maken op een PAWW-uitkering. De uitkering vult de wettelijke werkloosheidsuitkering aan tot het bedrag waarop de werknemer recht heeft op grond van de voorgaande werkloosheidswetgeving.

Eigen bijdrage werknemers

De bijdrage die werknemers betalen (0,2% in 2022) wordt ingehouden op hun brutosalaris. Zoals eerder aangegeven, is de werkgever verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling met betrekking tot de inning van de PAWW-bijdrage. In het geval van uitzendovereenkomsten (waarop de NBBU- of ABU-cao van toepassing is), komt de premie van 0,2% voor rekening van de uitzendwerkgever. De bijdrage wordt door de uitzendwerkgever gecompenseerd via een opslag op het brutoloon. De PAWW heeft dus invloed op uw kostprijs. De PAWW heeft geen invloed op de pensioenpremie. De compensatie die wordt betaald heeft ook geen invloed op de diverse grondslagen in de ABU-cao (zoals vakantiebijslag en reserveringen).

Te ondernemen stappen

Met betrekking tot het toepassen van de PAWW-regeling zal het volgende geregeld moeten worden:

 1. Uw werknemers en de loonadministratie informeren over de inhouding van de PAWW-bijdrage.
 2. Uw organisatie registreren via het PAWW-portaal.
 3. De maandelijkse PAWW-bijdragen innen via de loonadministratie.
 4. U moet periodiek aangifte doen en daarbij vermelden:
  • het aantal werknemers dat werkzaam was in de aangifteperiode;
  • de totale grondslag waarover de PAWW-bijdrage is berekend;
  • de af te dragen PAWW-bijdrage voor de aangifteperiode.
 5. Correcties op ingediende aangiftes indienen als daarvoor aanleiding is.
 6. De betaling van de bijdragen verzorgen.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de PAWW-regeling, neem dan contact op met de Salarisadviseurs van AAme.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven