Renseignerings­verplichting vervangt IB47-melding

The obligation to disclose information means that companies, organisations and foundations must provide the tax authorities with vital information, renseigneringsverplichting

Joost is eigenaar van bedrijf A. Hij huurt eenmalig docent Vincent in om een cursus te geven, die daarvoor door Joost betaald wordt. Er is geen formele werknemer-werkgeverrelatie tussen de docent en bedrijf A. Vincent geeft dan wel de cursus, maar hij heeft geen bedrijf of een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en stuurt voor het geven van de cursus geen factuur.

Relatief kleine klus

Dit soort werkzaamheden wordt door de Belastingdienst gezien als een ‘relatief kleine klussen’, die echter wel opgegeven dienen te worden. Tot 1 januari 2021 kon daarvoor het IB47-formulier (opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden) voor worden gebruikt.
Door de komst van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is het gebruik van het BSN-nummer op het IB47-formulier niet meer toegestaan. De wetgever heeft dat nu ondervangen door een deel van het IB47-formulier per 1 januari 2021 te vervangen door de renseigneringsverplichting.

De renseigneringsverplichting houdt in dat bedrijven, organisaties en stichtingen vitale informatie aan de belastingdienst moeten aanleveren. Maar ook particulieren moeten dat soms doen. Bijvoorbeeld als zij iemand betalen voor schoonmaakwerk, (tuin)onderhoud, verbouwingen of andere klusjes en daarvoor geen factuur krijgen.
Een voorbeeld van de renseigneringsverplichting is dat banken in Nederland informatie over bankrekeningen doorgeeft aan de Belastingdienst. Met de renseigneringsverplichting heeft het opgeven van het BSN-nummer wel een wettelijke basis gekregen.

Wie moet aangifte doen?

De nieuwe renseigneringsverplichting is van toepassing op twee groepen administratieplichtigen. De eerste groep wordt gevormd door de inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen. De nieuwe renseigneringsverplichting is van toepassing wanneer een inhoudingsplichtige een betaling doet aan een natuurlijk persoon voor werkzaamheden en diensten, die zijn verricht voor ofwel de inhoudingsplichtige zelf danwel een met de inhoudingsplichtige verbonden organisatie. Daarnaast geldt de renseigneringsverplichting voor betalingen aan rechthebbenden door collectieve beheersorganisaties (cbo’s). Voorbeelden van een CBO zijn Buma-Stemra én Stichting Reprorecht.  

Als inhoudsplichtige uitbetaler bent u verplicht om de volgende gegevens aan te leveren indien er sprake is van betaling aan derden:

 • De in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen.
 • Het Burgerservicenummer
 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum

Bent u Niet-inhoudsplichtige uitbetaler, dan zijn de volgende punten van belang:

 • Als de Belastingdienst erom vraagt, bent u verplicht de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden bij de Belastingdienst aan te leveren.
 • Als de Belastingdienst u er niet om vraagt, mag u de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aan de Belastingdienst aanleveren.
 • U mag níet het Burgerservicenummer registreren van personen aan wie u 1 of meer bedragen hebt uitbetaald. U mag het BSN-nummer dus ook niet bij de Belastingdienst aanleveren.
 • U moet wél de naam, het adres en de geboortedatum registreren van personen aan wie u 1 of meer bedragen hebt uitbetaald.

Let op! Vanaf 1 januari 2022 nodigt de Belastingdienst u niet meer uit gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aan te leveren. Vanaf deze datum bent u verplicht dit te doen.

Uitzonderingen renseigneringsverplichting

Met de regeling wordt beoogd om informatie te vergaren over betalingen die naar verwachting tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden zullen behoren. Daarom zijn betalingen ten aanzien van bepaalde werkzaamheden en diensten uitgesloten van de verplichting. Voor inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen gaat het om:

 • de werkzaamheden en diensten, die zijn verricht als werknemer, artiest, beroepssporter of lid van een buitenlands gezelschap als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 of als inwoner van een andere land die in de hoedanigheid van artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting verschuldigd is in Nederland;
 • de werkzaamheden, die zijn verricht als vrijwilliger als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964; en
 • de werkzaamheden en diensten, waarvoor een factuur is uitgereikt als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 waarop de omzetbelasting is vermeld.

Wanneer aanleveren?

Hoewel de renseigneringsverplichting vanaf 1 januari 2022 is ingegaan zal de nieuwe gegevensaanlevering feitelijk voor het eerst plaatsvinden tussen 1 januari 2023 en 31 januari 2023. De inhoudingsplichtige kan dus de gegevens van 2022 pas na afloop van het kalenderjaar en uiterlijk op 31 januari 2023 aanleveren bij de Belastingdienst.

De nieuwe renseigneringsverplichting zal volledig digitaal verlopen. De Belastingdienst stelt nog een handleiding op waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe administratieplichtigen de gegevens moeten aanleveren. Deze handleiding wordt naar verwachting gepubliceerd op de website Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (OBD) van de Belastingdienst.

Meer informatie?

Voor Joost was het volkomen duidelijk dat hij de betaalde bedragen aan Vincent moest aanleveren bij de Belastingdienst en gaf dat ook door aan de Vincent. Vincent kon daardoor de ontvangen bedragen opgeven via zijn aangifte Inkomstenbelasting onder de noemer ‘Overige werkzaamheden’.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan gerust contact op via info@aame.nl of 0152158815.


Wesley

W. (Wesley) Hameeteman

Salarisadministrateur (aanwezig: ma t/m vr)

+31 (0)15 820 00 63

wesley@aame.nl
https://www.linkedin.com/in/wesley-hameeteman-a8680552/

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven