Invitation to AAME Solutions Seminar

Logo AAme Solutions

Are you looking to scale up your business and hire international talent in the Netherlands?

AAme Solutions can serve as your Employer of Record (EOR+). We can place international talent on the AAme payroll, even if your company does not yet have the status of a recognized sponsor or is not registered with the Netherlands Chamber of Commerce.

If you are already an employer in the Netherlands, we can manage your personnel and payroll administration. Additionally, if you are interested, we can assist you in becoming an IND recognized sponsor.

AAme can act as the formal employer for your employees. As a recognized sponsor with the IND, we enable highly skilled international talent to be legally employed in the Netherlands. Our possession of an SNA license ensures that our EOR+ solution complies with all legal and administrative regulations.

We invite you to join us on Thursday, 21 November 2024, from 16:00 to 18:00 at our AAme office in Delft. During this seminar, our speakers will provide detailed insights into the Highly Skilled Migrant ruling, sponsorship, and the 30% ruling.

We look forward to welcoming you.

Wilt u uw bedrijf uitbreiden en internationaal talent inhuren in Nederland?

AAme Solutions kan fungeren als uw Employer of Record (EOR+). We kunnen internationaal talent op de AAme payroll plaatsen, zelfs als uw bedrijf nog niet de status van erkend referent heeft of niet ingeschreven staat bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Als u al een werkgever in Nederland bent, kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie verzorgen. Daarnaast kunnen wij u helpen om erkend referent van de IND te worden.

AAme kan optreden als formele werkgever voor uw werknemers. Als erkend referent bij de IND stellen wij hoogopgeleid internationaal talent in staat om legaal in Nederland aan de slag te gaan. Wij zijn in het bezit van een SNA-licentie, wat garandeert dat onze EOR+ oplossing voldoet aan alle wettelijke en administratieve regels.

Wij nodigen u uit om op donderdag 21 november 2024 van 16:00 tot 18:00 uur aanwezig te zijn op het AAme kantoor in Delft. Tijdens dit seminar geven onze sprekers gedetailleerde inzichten in de kennismigrantenregeling, erkend referentschap en de 30%-regeling.

Wij heten u van harte welkom.

Processing of your personal data

We will process your personal data in order to contact you in response to your interest in our seminar. How exactly we handle your personal data is explained in our Privacy Statement.

No show

If you do not attend the seminar without prior notice (do so by Monday 18 November 2024 at the latest) (a so-called “no show”), you may be charged a fee. These costs amount to €125.00.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw interesse in ons seminar. Hoe wij precies met uw persoonsgegevens omgaan wordt uitgelegd in ons Privacy Statement.

No show

Als u zonder voorafgaande kennisgeving (doe dat voor uiterlijk maandag 18 november 2024) niet aanwezig bent bij het seminar (een zogenaamde “no show”), kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen € 125,00.

Shopping Cart
Click to access the login or register cheese
Scroll to Top