Loonbelasting: waar dien je rekening mee te houden in 2022?

Jaarlijks vinden er wijzigingen plaats in de loonbelasting en 2022 is hier geen uitzondering op. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen in de loonbelasting voor 2022.

Salariscriteria 30% regeling

Het salariscriterium voor de 30% regeling wordt ieder jaar geïndexeerd. Het belastbaar loon moet voor een werknemer op jaarbasis tenminste het volgende te bedragen:

  • 30 jaar of ouder: € 39.647,00
  • Jonger dan 30 jaar incl. Master diploma: € 30.001,00

Salariscriteria kennismigrantenregeling

Het salariscriterium voor de kennismigrantenregeling wordt ieder jaar geïndexeerd. Het maandloon exclusief vakantietoeslag dient tenminste het volgende te bedragen:

  • 30 jaar of ouder: € 4.840,00
  • Jonger dan 30 jaar: € 3.549,00
  • Verlaagd salariscriterium: € 2.543,00
  • Europese blauwe kaart: € 5.670,00

Let op: de 30% regeling mag worden meegenomen in het salariscriterium.

Vrijwilligersvergoeding

De maximale vrijwilligersvergoeding blijft in 2022 ongewijzigd, namelijk:

  • € 1.800,00 per jaar; of
  • € 180,00 per maand

Wijzigingen met betrekking tot de bijtelling

De bijtelling voor elektrische auto’s bedraagt 16% tot aan het drempelbedrag van € 35.000,-. Indien het drempelbedrag wordt overschreden, geldt voor het resterende bedrag 22% bijtelling.

Thuiswerkvergoeding (gerichte vrijstelling)

Per 1 januari 2022 bestaat er een gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding van € 2,00 per dag. Indien een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en een deel van de dag op kantoor werkt, mag de werkgever alleen de onbelaste thuiswerkvergoeding of de onbelaste reiskostenvergoeding uitkeren. Beide onbelaste vergoedingen op één dag is niet mogelijk. Voor meer informatie inzake de thuiswerkvergoeding, verwijzen wij graag naar onze eerder geschreven blog.

Vragen over loonbelasting?

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs via telefoonnummer (015) 215 88 15 of via het e-mailadres info@aame.nl.

Shiromani

S.S.X. (Shiromani) Sardjoe

Directeur Salarisadviseurs (aanwezig: ma t/m vr)

+31 (0)15 820 00 70
+31 (0)6 41 73 17 27
shiromani@aame.nl
https://nl.linkedin.com/in/shiromani-sardjoe-660982a

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven