Werkvergunningen voor buitenlandse werknemers

Alles weten over de kennismigrantenregeling, reguliere werkvergunningen en verblijfsvergunningen? Lees het in onze informatiebrochure!

Download de informatiebrochure
Kennismigrantenregeling (KMR) en de reguliere werkvergunning

Wanneer u een buitenlandse werknemer in dienst wilt nemen is het verstandig om eerst uw huiswerk te doen. Heeft de werknemer een EU-paspoort of is de werknemer afkomstig uit de EER (Europese Economische Ruimte), dan hoeft u geen werkvergunning aan te vragen. Dit geldt ook voor Bulgarije en Roemenië. Wilt u echter een werknemer van buiten de EER of uit Kroatië in dienst nemen, dan dient deze werknemer in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV), ofwel een werkvergunning. U kunt voor de buitenlandse werknemer ook de kennismigrantenregeling aanvragen mits de buitenlandse werknemer kwalificeert als kennismigrant.

 

Boete voor het aannemen van een werknemer zonder werkvergunning

Indien u een werknemer in dienst neemt die niet over een werkvergunning beschikt, kunt u bij een eerste overtreding een bestuurlijke boete van € 8.000,- per illegaal tewerkgestelde vreemdeling verwachten. Vervolgens dient u over de gewerkte uren van deze werknemer loonbelasting af te dragen naar het hoogste tarief, genaamd “anoniementarief”.

Klik hier voor meer informatie over de boetebedragen.

 

Nadelen van de reguliere werkvergunning

 • De werkgever en/of de eindklant zijn verplicht om aan te tonen dat zij gedurende een periode van minimaal 6 weken actief kandidaten voor de functie hebben geworven en dat geen van de kandidaten aan de functievereisten voldoet;
 • De kosten voor werving en selectie binnen Europa lopen al snel richting de €1.500,- tot €2.000,-;
 • De werkgever mag pas actief werven gericht op een kandidaat afkomstig van buiten Europa, nadat hij bovenstaande aangetoond heeft;
 • Zodra de kandidaat (van buiten Europa) eenmaal gevonden is, duurt de aanvraag voor de werkvergunning (TWV) ook nog ca. 6 weken;
 • Hier komen ook nog eventuele leges voor het aanvragen voor de werkvergunning bovenop;
 • Al met al komt dit neer op een duur van 12 weken en een minimale kostenpost van €1.500,- tot €2.000,-.

 

Eisen voor de kennismigrantenregeling (KMR) (2021)

De procedure voor de aanvraag van de kennismigrantenregeling verloopt via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hiervoor gelden de volgende eisen:

 • De kennismigrant (30 jaar of ouder) verdient minimaal een brutosalaris van € 4.752 per maand (exclusief 8% vakantiegeld) [2021]
 • De kennismigrant (jonger dan 30 jaar) verdient een minimum brutosalaris van € 3.484,- per maand (exclusief 8% vakantiegeld) [2021];
 • De werkgever is een in Nederland ingeschreven onderneming;
 • De werkgever staat als erkend referent ingeschreven bij de IND (Immigratie- en NaturalisatieDienst);
 • De partner van de kennismigrant moet een verblijfsvergunning aanvragen als “partner van kennismigrant”.

Indien de kennismigrant een student is en een opleiding in Nederland heeft afgerond, dan kan de student een verblijfsvergunning aanvragen voor een “zoekjaar”. Na het zoekjaar dient hij/zij een minimum brutosalaris van € 2.497,- per maand (exclusief 8% vakantiegeld) [2021] te verdienen.

Oplossingen voor buitenlandse werkgevers

AAme is geregistreerd bij de IND (Immigratie- en NaturalisatieDienst) als erkend referent voor de Kennismigrantenregeling. Hierdoor kunt u middels één van onze contracting constructies de werkvergunning of kennismigrantenregeling voor uw buitenlandse werknemer in Nederland verzorgen.

Kennismigrant Werkvergunning Kennismigrantenregeling

 

De aanvraag voor de kennismigrantenregeling laten verzorgen door AAme

Het aanvraagproces neemt al snel veel tijd in beslag en kost in sommige gevallen ook nog eens heel veel geld. Onze specialisten beschikken over de benodigde kennis en ervaring om het aanvraagproces voor u te verzorgen.

Neem contact op