Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit 2024

Wij willen u informeren over de nieuwe rapportageverplichting met betrekking tot werkgebonden personenmobiliteit, die vanaf 1 januari 2024 van kracht wordt voor werkgevers met 100 of meer werknemers. Deze verplichting houdt in dat werkgevers jaarlijks gegevens moeten verstrekken over de reisafstanden die hun werknemers afleggen in relatie tot verschillende vervoersmiddelen en brandstoftypen. Deze gegevens moeten worden ingevuld op een digitaal formulier dat is ontwikkeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten.

Waarom rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit?

Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. 

Wie moet rapporteren?

 • Werkgevers met 100 of meer werknemers zijn verplicht om te rapporteren.
 • Vestigingen buiten Nederland zijn uitgesloten van de rapportageverplichting.
 • Organisaties die geen vergoedingen of vervoersbewijzen verstrekken voor woon-werkverkeer of zakelijk verkeer vallen niet onder de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit, tenzij er sprake is van uitruilsystemen of cafetariamodellen waarbij reiskosten worden vergoed.

Definitie van werknemers:

 • Werknemers zijn personen die op 1 januari van het rapportagejaar minimaal twintig uur per maand betaalde arbeid verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling.
 • Inleners hoeven ingehuurde uitzendkrachten of gedetacheerden niet als hun werknemers te beschouwen.
 • Werknemers met afroep- of deeltijdcontracten van minder dan 20 uur per week tellen niet mee.
 • Werknemers die vanuit het buitenland werken voor een Nederlandse vestiging kunnen wel meetellen
 • Werknemers van uitzendbureaus met een uitzendbeding zijn uitgezonderd.

Wat moet gerapporteerd worden?

 • De gegevens moeten worden gesplitst per type vervoermiddel en type brandstof.
 • Er moet worden aangegeven of het gaat om woon-werkverkeer of zakelijke kilometers.
 • Reizen per vliegtuig, boot of schip hoeven niet te worden geregistreerd.

Hoe rapporteren?

 • De gegevens moeten worden ingevuld op het digitaal formulier van de RVO.
 • De rapportage moet uiterlijk zes maanden na afloop van het rapportagejaar worden ingediend.
 • Het is mogelijk om vrijwillig gegevens in te dienen voor testdoeleinden.

Verzamelen van gegevens:

 • Organisaties moeten vaststellen of ze onder de rapportageverplichting vallen op basis van het aantal werknemers op 1 januari.
 • Het aantal werknemers wordt bepaald door de werknemers van alle vestigingen met hetzelfde KvK-nummer bij elkaar op te tellen.
 • Organisaties zonder financiële vergoedingen of vervoersbewijzen voor woon-werkverkeer of zakelijk verkeer vallen niet onder de rapportageverplichting.

Methoden voor rapporteren van woon-werkmobiliteit:

 • Ritregistratie.
 • Jaarlijkse enquête met vragen over reispatronen.

Vragen over werkgebonden personenmobiliteit?

We adviseren u om tijdig te beginnen met het verzamelen van de benodigde gegevens en om te bepalen of uw organisatie onder deze rapportageverplichting valt. Mocht u vragen hebben of assistentie nodig hebben bij het controleren of u onder deze verplichting valt, en het eventuele naleven van deze verplichting, dan helpt AAme graag!


Lees ook Wijzigingen Arbeidsmarkt per 1 januari 2024

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven