NEN gecertificeerd en werkt u met buitenlandse zzp’ers?

U bent NEN gecertificeerd en u werkt met buitenlandse zzp’ers? U dient dan rekening te houden met de eisen die het NEN 4400-certificaat hieraan stelt. Wij vermelden hieronder twee voorwaarden, die (echter) ook gelden in het geval van Nederlandse zzp’ers.

Modelovereenkomst verplicht

De Stichting Normering Arbeid (SNA) stelt voorwaarden aan het uitbesteden van werk aan zzp’ers, zoals het verplicht gebruiken van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Veel inleners gebruiken het tussenkomstmodel.

Beheersmaatregelen

Verder stelt de SNA de eis dat de onderneming passende beheersmaatregelen treft om te borgen dat er volgens deze overeenkomst wordt gewerkt.

Aanvullende eisen voor buitenlandse zzp’ers

In het handboek van de SNA staat dat een zzp’er een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) moet hebben. In de regel zullen buitenlandse zzp’ers, die (tijdelijk) in Nederland aan het werk zijn, niet geregistreerd zijn bij de KvK.

Om die reden is in een interpretatierapport beschreven dat er voor buitenlandse zzp’ers, die niet beschikken over een inschrijving in de Nederlandse KvK, geen non-conformiteit geldt, indien zij:

  • er sprake is van een tijdelijke opdracht in Nederland. Daarbij is de zzp’er in totaal maximaal 183 dagen in enige periode van 12 maanden voor hetzelfde project of hieraan gerelateerde projecten werkzaam;
  • er is geen sprake van een vaste inrichting in Nederland;
  • de zzp’er minimaal 1 maand in het land van herkomst een inschrijving in het handelsregister heeft staan voordat hij in Nederland aan de slag gaat;
  • dat de in Nederland te verrichten werkzaamheden overeenkomen met de beschreven activiteiten in datzelfde handelsregister.

Bij NEN-audits wordt op het bovenstaande gecontroleerd. Het is dus van belang om hierop goed voorbereid te zijn.

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven