183 dagen-regeling

De 183 dagen-regeling heeft betrekking op belastingheffing voor personen die in een ander land werken dan hun woonland. Kort gezegd houdt het in dat als u meer dan 183 dagen in een ander land verblijft voor werk in een periode van 12 maanden, u in dat land belastingplichtig kunt worden voor uw inkomsten daar.

Afhankelijk van het belastingverdrag dat van toepassing is, kan deze periode een kalenderjaar zijn, een aaneengesloten periode van 12 maanden of een belastingjaar. Voor het berekenen van de 183 dagen telt u alle dagen mee waarop de werknemer in het werkland was, dus ook de weekenden en vakantiedagen. Een dagdeel telt als een volledige dag.

Sommige landen kunnen een bredere definitie van belastingplicht hanteren, waarbij ook andere factoren zoals de plaats van betaling van het salaris en het hoofdkantoor van de werkgever een rol spelen. Het is dus verstandig om specifieke belastingregels en uitzonderingen te raadplegen, afhankelijk van het betrokken land.

Uitzondering 183 dagen-regeling

Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld:

  • De werknemer verblijft binnen een bepaalde periode niet langer dan 183 dagen in het werkland.
  • De werknemer wordt betaald door of namens een werkgever die niet is gevestigd in het werkland.
  • De werknemer werkt niet in een vaste inrichting van de werkgever in het werkland. Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte die over voldoende faciliteiten beschikt om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. 

Deze 3 voorwaarden staan samen bekend als de 183-dagenregeling. Als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan heeft het werkland het recht om belasting te heffen. 

Uitleensituaties

In internationale uitleensituaties wordt vaak niet voldaan aan de tweede voorwaarde van de 183-dagenregeling. Dat is het geval als de Nederlandse inlener als werkgever wordt gezien. Nederland mag dan als werkland belasting heffen. Als formele werkgever moet u dan vanaf de eerste werkdag in Nederland loonbelasting betalen. De Nederlandse inlener blijft wel aansprakelijk als u dat niet doet.

De Nederlandse inlener wordt als werkgever gezien (de zogenoemde materiële werkgever) als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:

  • Er is sprake van een gezagsverhouding tussen de werknemer en de inlener.
  • De werkzaamheden zijn voor rekening en risico van de inlener.
  • Het loon komt ten laste van de inlener. Dit is het geval als u de loonkosten globaal per tijdseenheid in rekening brengt, bijvoorbeeld een bedrag per uur of per dag.

Professioneel advies

Voor een nauwkeurige interpretatie van de 183-dagenregeling en andere belastinggerelateerde kwesties, is het altijd aan te raden om professioneel advies in te winnen, Zo voorkomt u verrassingen en zorgt u ervoor dat uw fiscale verplichtingen correct worden nageleefd.

De belastingadviseurs van AAme staan klaar om u van deskundig, professioneel advies te voorzien.

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven