inlenersbeloning


De inlenersbeloning van

de ABU en NBBU CAO

Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de ABU cao en NBBU cao voor uitzendkrachten. De inlenersbeloning is erop gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris (loon en vergoedingen) verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald.

Uitzendkracht of personeel?

De inlenersbeloning is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan. De inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten behalve voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd.

Uitzendkrachten met een Fase C contract vallen onder een eigen (ABU-)loongebouw. Ook bepaalde groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (denk aan schoolverlaters of langdurig werklozen) blijft een apart loongebouw gelden. Dit geldt ook voor mensen die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en mensen die het uitzendbureau van werk-naar-werk begeleidt. De NBBU-cao (artikel 22) hanteert vanaf het begin de inlenersbeloning. In de cao wordt dit ook wel het loonverhoudingsvoorschrift genoemd.

Toepassing van de inlenersbeloning

Een juiste toepassing van de inlenersbeloning vereist kennis van de cao van de inlener. De volgende punten uit de bij de inlener geldende CAO moeten worden toegepast:

  • Functiegroep;
  • Hoogte van het loon;
  • Toepassing van arbeidsduurverkorting;
  • Hoogte van de periodiek;
  • Hoogte en het tijdstip van initiële loonsverhoging;
  • Kostenvergoedingen;
  • Toeslagen.

Let op! Wanneer de inlener zelf ook nog een eigen arbeidsvoorwaardenreglement kent voor haar werknemers, bovenop de cao, dan geldt deze ook voor de uitzendkrachten die bij de inlener zijn tewerkgesteld. Het is namelijk ‘inlenersbeloning’ en geen ‘cao-beloning’.

De werkingssfeer

Allereerst moet worden vastgesteld of de inlener niet onder de werkingssfeer van een collectieve arbeidsovereenkomst valt. Sommige inleners hebben zich onvoldoende verdiept in deze materie en vallen soms toch onder de werkingssfeer van een cao. Wanneer de inlener inderdaad geen cao heeft zal het uitzendbureau de beloningsmethodiek moeten toepassen van de inlener. Hierbij wordt gekeken naar de salarissen van medewerkers van het bedrijf die dezelfde functie vervullen en dezelfde werkzaamheden verrichten. Overigens alleen wanneer deze gunstiger dan de ABU cao of NBBU cao uitvallen.

Als de inlener helemaal geen eigen werknemers heeft en niet onder (de werkingssfeer van) een cao valt, dan valt u terug op de ABU of NBBU cao en moet u de normtabel hanteren.

Veel gemaakte fouten

Met betrekking tot de inlenersbeloning worden de volgende fouten vaak gemaakt: onjuist uurloon, verkeerde functie of functiegroep, het niet doorvoeren van loonsverhogingen en periodieken en het verkeerd toepassen van overwerk- en toeslagpercentages. De SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) ziet toe op de naleving van de uitzend cao’s. Hierbij kijkt de SNCU naar de krachtens de cao’s geldende arbeidsvoorwaarden in samenhang met andere wettelijke bepalingen.

Wij helpen u graag!

Heeft u vragen of behoefte aan persoonlijk advies? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven