Wat zijn de wijzigingen voor de loonheffingen in 2022?

Op Prinsjesdag, 21 september 2021, heeft het kabinet de Rijksbegroting, de Miljoenennota en het Belastingplan 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit is een belangrijke dag voor iedereen die met belastingen te maken heeft. Welke wijziging zullen doorgevoerd worden in 2022 die voor u als werkgever relevant zijn omtrent de loonheffingen. De meeste voorstellen van het Belastingplan zullen ingaan op 1 januari 2022, tenzij uitdrukkelijk een andere datum wordt vermeld.

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Sinds de werknemers thuiswerken in verband met COVID-19, hebben veel werkgevers verzoeken ontvangen van de werknemers omtrent een vergoeding voor de thuiswerkkosten. Vanaf 1 januari 2022 geldt een vrijstelling voor het vergoeden voor de thuiswerkkosten. Het kabinet neemt het besluit van het Nibud over en stelt een vrijstelling voor van een forfaitair bedrag van maximaal € 2,- per dag. Belangrijk hierbij is dat voor dezelfde werkdag de vrijstelling van de thuiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer niet tegelijkertijd kunnen worden toegepast. Als een werknemer een dagdeel thuis werkt en een ander dagdeel op een vaste werkplek, dan kan slechts één van de gerichte vrijstellingen worden toegepast. U kunt beide vrijstellingen toepassen als de werknemer een dagdeel thuiswerkt en daarnaast een zakelijke reis maakt die geen woon-werkverkeer is. Ook kan een vrijstelling van de thuiswerktoeslag van maximaal € 2,- per werkdag worden toegepast als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt.

Wijziging werkkostenregeling

Een tweede wijziging ten opzichte van 2021 die in 2022 in gaat is het percentage van de werkkostenregeling. De werkkostenregeling biedt de mogelijkheid aan werkgevers, die daar financiële ruimte voor hebben, extra onbelaste vergoedingen en/of verstrekkingen te geven aan hun werknemers. In het Belastingplan 2022 wordt de verruiming voor het jaar 2021 gecodificeerd. Dit houdt in dat met ingang van het kalenderjaar 2022 de verhoging komt te vervallen. De vrije ruimte voor het kalenderjaar 2022 bedraagt per werkgever 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,18% over het meerdere.

Aanpassing cap in bijtelling emissievrije personenauto’s

Het kabinet stelt voor om de catalogusprijs waarover de maximale korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s geldt (cap), vanaf 2022 in 2 stappen te verlagen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2022 een korting geldt van 6% op de bijtelling op de cap van € 35.000 en vanaf 2023 op de cap van € 30.000.

Verlenging gebruikelijk loon innovatieve start-ups
Verder is de tijdelijke maatregel die de mogelijkheid geeft voor directeur-grootaandeelhouders van innovatieve start-ups om het gebruikelijk loon vast te stellen op het wettelijk minimumloon met een jaar verlengd tot 1 januari 2023. De maatregel is verlengd omdat de evaluatie van deze regeling nog niet is afgerond.

Keuze moment om aandelenoptierechten te belasten

Daarnaast kan de werknemer, die van zijn werkgever aandelenoptierechten heeft gekregen vanaf 1 januari 2022 zelf kiezen wanneer belasting wordt geheven

  1. De werknemer betaalt belasting wanneer de aandelen verhandelbaar zijn.
  2. De werknemer betaalt belasting wanneer opties worden omgezet in aandelen

Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben over het Belastingplan 2022 of heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op of lees het volledige bericht over het Belastingplan 2022.

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven