Help! Mijn partner is van de trap gevallen, wie brengt hem/haar naar de arts?

Over kortdurend zorgverlof

van de trap gevallen
De boosdoener

Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zo bleek ook deze week. Deze keer een persoonlijke anekdote,  waaruit blijkt dat het Arbeidsrecht overal aanwezig is.

Wat was de situatie?

Mijn lieftallige partner, die niets vermoedend onderweg naar huis was, was net de trein uitgestapt om het laatste stukje te voet voort te zetten. Dat is – zo blijkt – niet geheel zonder gevaar, daar enkele obstakels een vast onderdeel zijn van die route. Zo ook, de trap van Station Schiedam.

Daar ging het mis. Het nietsvermoedend te enthousiast nemen van de hindernis (lees: het overslaan van een trede) zorgde ervoor dat mijn partner lelijk ten val kwam. Gevolg? Last van de enkel, en niet meer kunnen staan op het bijbehorende been.

En nu?

De route verder naar huis lopen was geen optie meer. Gelukkig was ik net onderweg naar huis en kon ik mijn partner met de auto ophalen. De volgende dag: naar de huisarts om te kijken hoe het is met de enkel.

Nu wil het zijn dat de huisarts niet al te dichtbij ons huis is, en dat het niet mogelijk is om daar te voet te komen voor mijn partner. Zoals te begrijpen valt, moest ik de chauffeur zijn. De eerste afspraak die te maken viel? Half 11 in de ochtend, onder ‘werktijd’ dus.

Onder werktijd voor een ander zorgen, hoe dan?

Hiervoor bestaat wat wordt genoemd het zogenaamde ‘zorgverlof’. Daarbij kan sprake zijn van ‘calamiteitenverlof’ of ‘kortdurend zorgverlof’.

Calamiteitenverlof heeft betrekking op onverwachte gebeurtenissen die plaats kunnen vinden in het leven van een werknemer. Denk aan een onverwachte lekkage thuis, een kind die (of partner) die ongelukkig valt en langs de huisarts moet, of de partner die op het punt staat om te bevallen.


Volgens artikel 4:1 van de WAZO (Wet Arbeid en Zorg) heeft een werknemer recht op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer de werknemer zijn of haar arbeid niet kan verrichten wegens:

  • Onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijk onderbreking van de arbeid vergen; of
  • Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden; of
  • Een door de wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kon plaatsvinden; of
  • de uitoefening van het actief kiesrecht.

Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden worden in ieder geval begrepen de bevalling van de partner, het overlijden van een van de huisgenoten van een werknemer, het overlijden van naaste familie, spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd te plannen arts- of ziekhuisbezoek door de werknemer of de noodzakelijk begeleiding daarvan, of de noodzakelijk verzorging van iemand op de eerste ziektedag.

Het verlof moet zo snel mogelijk worden gemeld aan de werkgever met daarbij de reden dat hij of zij dit verlof wenst op te nemen. Een redelijk verzoek hiertoe mag je als werkgever niet weigeren. Calamiteitenverlof duurt in de regel niet langer dan één dag. Is daarna nog steeds een vorm van ‘zorgverlof’ nodig? Dan noemen we dat ‘kortdurend zorgverlof’.

Gedurende het calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof heeft de werknemer recht op loon.

En hoe het nu is met mijn partner? Een paar krukken en ‘enkel’ wat rust pakken moet voor een volledig herstel zorgen!

Vragen?

Heb je vragen over arbeidsvoorwaarden, verlof, salaris, of andere met personeelsbeleid gerelateerde zaken? Neem dan vooral contact met ons op. De experts van AAme staan voor je klaar!


Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven