Als assistent accountant bestaan je dagelijkse werkzaamheden uit het samenstellen van jaarrekeningen, het opstellen van fiscale aangiften, het controleren of verwerken van administraties en het verzorgen van prognoses en budgetten of tussentijdse cijfers. Hoewel elk van deze werkzaamheden zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt blijft het allerleukste om klanten gericht te adviseren over de toekomst en in gesprek te gaan over bijvoorbeeld investerings- en financieringsbeslissingen.

De toegevoegde waarde van een (assistent) accountant zit immers niet in het samenstellen van die jaarrekening, met vaak verouderde informatie, maar in het proactief meedenken met de klant. De waardering die je daarvoor krijgt, is onbetaalbaar.

Waar adviesstukken in het verleden nog werden onderbouwd met Excel-sheets of Word-documenten doen we dat nu met een dynamisch maar voor een ieder begrijpelijk Dashboard.

Nieuwe functionaliteiten

Begin dit jaar beschreef ik dat we niet in de toekomst kunnen kijken en niet weten of Max dit jaar zijn 2e wereldtitel zou gaan pakken. Hoewel ik nog steeds geen glazen bol heb weten we inmiddels dat het heel raar moet lopen wil dit niet het geval zijn over een aantal weken. Ook beschreef ik dat wij – als sparringpartner en met behulp van ons AAme Dashboard – toekomstgericht kunnen adviseren. De afgelopen 7 maanden zijn er wederom een hoop ontwikkelingen geweest en met trots kunnen wij u melden dat we een vernieuwd Dashboard aan u mogen presenteren. Dit vernieuwde dashboard heeft een aantal nieuwe functionaliteiten:

  • Met het nieuwe dashboard bent u in staat om overzicht te houden in de openstaande debiteuren en crediteuren van uw onderneming. Wilt u snel een overzicht van hetgeen u nog aan uw leveranciers moet betalen of nog van u klanten moet ontvangen. Met één druk op de knop rolt dit overzicht zo uit het dashboard.
  • Ziet u een bedrag staan op de rekening kantoorkosten, maar wilt weten waar deze post nu eigenlijk uit bestaat? Vanaf nu kunt u de grootboekmutaties raadplegen, zodat u in het vervolg uw administratie beter kunt monitoren.
  • U kunt er voor kiezen om de cijfers eens per maand up to date te houden, maar u kunt er in het vervolg ook voor kiezen om de cijfers slechts een keer per kwartaal te presenteren.
  • U kunt automatische alerts inbouwen zodat u een waarschuwing krijgt als u bijvoorbeeld evenveel kosten hebt gemaakt als een vorige periode. Zo houdt u grip op de kosten.
  • Er is een mogelijkheid om uitgebreide winst-en-verliesrekening, balans en kasstroom prognoses te maken. Zo kunt u continu blijven monitoren of bepaalde targets behaald worden en kunt een afweging maken voor bijvoorbeeld het aangaan of juist aflossen van leningen of u kunt beoordelen of er ruimte is voor nieuwe personeel.
  • Uiteraard blijven de mogelijkheden zoals in mijn vorige blog beschreven ook aanwezig. Ook het vernieuwde dashboard kan nog steeds herkennen wanneer u bijvoorbeeld te weinig heeft geïnvesteerd om in aanmerking te komen voor investeringsaftrek, of wanneer er een hoge winstverwachting is en het aanvragen van een voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting handig kan zijn.

Wilt u ook gebruik maken van het AAmezing Dashboard?

Neem dan contact op met mij (maurits@aame.nl) of met één van mijn collega’s (accountants@aame.nl).

De koffie staat klaar!M.M.C. (Maurits) Verhoef

Assistent Accountant (aanwezig: ma t/m vr)

+31 (0)15 820 00 40
+31 (0)6 42 17 68 43
maurits@aame.nl
https://nl.linkedin.com/in/maurits-verhoef-41a96094

Scroll naar top