Gratis geld verdienen

gratis geld ligt op straat

Gratis geld verdienen, wie wil dat nu niet? Vroeger vond je nog wel eens geld op straat. Maar nu er steeds minder contant geld in omloop is, is de kans dat je geld op straat vindt ook kleiner geworden. Toch laten ondernemingen nog weleens geld liggen. Een mooi voorbeeld hiervan is de lagere WW-premie die geldt voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd.

Hoe gaat het vaak in de praktijk

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, zijn er veel werkgevers die niet direct een contract voor onbepaalde tijd geven aan een nieuwe werknemer. Vaak wordt er voor gekozen om eerst een contract voor bepaalde tijd te geven, met eventueel de intentie om na het eerste contract, een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan.

Wat kan er gebeuren

Stel dat de werkgever eerst een contract voor 12 maanden geeft aan de werknemer, zodat werkgever en werknemer gedurende die periode aan elkaar kunnen wennen. Gedurende deze periode kunnen er in principe de volgende drie situaties zich voordoen.

  • Situatie 1: De werkgever is gedurende de 12 maanden er van overtuigd dat de werknemer beter een “functie elders” kan ambiëren. Er volgt dus geen contract voor onbepaalde tijd.
  • Situatie 2: De werkgever is gedurende de 12 maanden nog niet helemaal overtuigd, maar wil nog wel verder met de werknemer en biedt de werknemer nog een tweede contract voor bepaalde tijd aan.
  • Situatie 3: De werkgever is gedurende de 12 maanden overtuigd en biedt de werknemer een contract voor onbepaalde tijd aan.

In situatie 3 kan het zijn dat de werkgever al na 6 maanden zeker weet dat hij met de werknemer door wil gaan en de werknemer wil belonen met een contract voor onbepaalde tijd. De werkgever kan op dat moment de werknemer al een contract voor onbepaalde tijd aanbieden en deze laten ingaan op de eerste dag nadat het contract voor bepaalde tijd eindigt.

Echter de werkgever kan de werknemer ook een contract voor onbepaalde tijd aanbieden dat direct ingaat. Naast de extra waardering die je hiermee uitspreekt richting je werknemer, heeft dit ook nog een financieel voordeel.

Vanaf het moment dat de werknemer werkt op basis van een contract voor onbepaalde tijd (en de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoet), daalt de WW-premie voor deze werknemer met maar liefst 5% van het brutoloon. Omdat het de werkgever is die deze WW-premie betaald, kan dit al snel enkele honderden euro’s per maand aan werkgeverskosten schelen.

Voorwaarden voor lagere WW-premie

Er zijn 3 voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen om de lagere WW-premie te mogen hanteren. Dit zijn:

  • Er moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn.
  • In de arbeidsovereenkomst dient een vast aantal werkuren afgesproken te zijn.
  • Een kopie van de (getekende) arbeidsovereenkomst moet in de administratie van de werkgever worden bewaard.
  • De WW-premie wordt over het brutoloon berekend met een maximum van het SV-loon (sociale verzekeringsloon). Dit SV-loon bedraagt in 2021 € 58.311. De maximale besparing per jaar kan dus ruim € 2.900 zijn. Het is toch zonde om hier geen gebruik van te maken.

Vragen?

Heeft u vragen of twijfelt u er aan om uw werknemer alvast een contract voor onbepaalde tijd te geven? Neem gerust contact op met onze adviseurs via 015-2158815 of info@aame.nl.

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven