Let it snow! Let it snow!

Wij hebben sinds deze week te maken met koude lucht afkomstig uit het poolgebied, ofwel: winterweer is op komst! Weerexperts claimen dat de voortekenen voor een witte kerst veelbelovend zijn. Het leuke aan een witte kerst is dat iedereen zijn of haar eigen Olaf kan bouwen op straat, echter kunnen dergelijke weersomstandigheden ook bepaalde uit te voeren werkzaamheden dwarsbomen. De verwachting is dat het vaker zal voorkomen dat je niet naar of aan het werk kan door onwerkbaar weer en dat daarbij klimaatverandering een grotere rol speelt. Voor het geval dat je niet aan het werk kunt vanwege de weersomstandigheden is sinds januari 2020 een nieuwe regeling in werking getreden. Deze regeling heet ‘Onwerkbaar weer’.

De Regeling

Als een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijv. vorst, sneeuw en overvloedige regenval waardoor hoogwater ontstaat) zich voordoet én het voldoet aan de overige voorwaarden zoals beschreven in de regeling, kan een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht.

Melding

Als werkgever dient u vanaf 1 januari 2020 dagelijks een melding te doen aan het UWV van elke dag waar buitengewone natuurlijke omstandigheden zich voorspelen, waardoor uw medewerkers hun werk niet kunnen verrichten op kantoor of activiteiten buiten. Een melding maken moet voor 10:00 uur op de dag dat de medewerkers niet kunnen werken.

Voorwaarden

De werkgever moet er alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat het werk gestopt moet worden. Verder gelden er nog deze voorwaarden:

 • De werknemer kan alleen door onwerkbaar weer niet werken. Er zijn dus geen andere redenen waarom hij niet kan werken.
 • De werknemer kan per week minimaal 5 uur niet werken. Werkt hij normaal minder dan 10 uur per week? Dan moet hij per week minimaal de helft van zijn uren niet kunnen werken.
 • Het onwerkbare weer duurt langer dan het aantal wachtdagen dat geldt.
 • De werkgever is niet meer verplicht om loon door te betalen tijdens de periode van onwerkbaar weer
 • Let op: Als er niet wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden bent u als werkgever verplicht om het loon aan uw medewerkers door te betalen.

Wachtdagen

Bij buitengewone natuurlijke omstandigheden gelden twee wachtdagen per winterseizoen; dit is van 1 november tot en met 31 maart. In het geval van overvloedige regenval gelden 19 wachtdagen per kalenderjaar. Tijdens de wachtdagen betaalt u het loon door aan de werknemers.

Wat nou als het langer duurt dan het aantal wachtdagen?
Dan kunt u voor uw medewerkers een WW-uitkering aanvragen; dit hoort te worden gedaan binnen 26 weken na de eerste dag dat u het loon niet zelf hoeft te betalen.

CAO aanpassen

Indien u als werkgever gebruik wilt maken van deze regeling, dient hierover een artikel te zijn opgenomen in de cao. Daarnaast dient vanaf 1 november 2020 in de cao zwart op wit te zijn opgenomen welke weersomstandigheden van toepassing zijn.

Welke dagen tellen niet?

 • feestdagen;
 • bijzonder verlof;
 • rustdagen;
 • atv-uren en roostervrije dagen;
 • vakantiedagen, verlofdagen en verplichte snipperdagen;
 • al vastgestelde ‘extra verlofdagen’ voor oudere medewerkers;
 • dagen waarop uw medewerker in detentie is.

Payroll werknemers

Sinds 1 januari 2020 hebben werknemers met een payrollovereenkomst dezelfde arbeidsvoorwaarden als de overige werknemers binnen de organisatie (Wet arbeidsmarkt in balans). Als uw werknemer een WW-uitkering krijgt door het onwerkbare weer en werkt hij ook bij een andere werkgever (een tweede werkgever), dan moet de medewerker de uren die hij heeft gewerkt bij de andere werkgever zelf aan het UWV doorgeven. De medewerker doet dit door het formulier in te vullen op de website van het UWV.

Niet voor uitzendkrachten

De regeling onwerkbaar weer geldt niet voor uitzendkrachten, aldus de NBBU.
Er moet een specifieke regeling zijn opgenomen in de uitzend-cao en dat is nu niet het geval. NBBU is op dit moment wel in gesprek met de vakbonden om een dergelijke bepaling zo snel mogelijk in de cao op te nemen.

Scroll naar top