nbbu

De NBBU CAO

De NBBU is een organisatie die evenals de ABU een bond is voor uitzendorganisaties. Voor de organisaties aangesloten bij de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) is NBBU CAO van kracht. De NBBU CAO voor Uitzendkrachten is een eenvoudige en flexibele CAO. Bij het afsluiten van deze cao houdt de NBBU rekening met de wens van het MKB om ingewikkelde regels te vermijden en administratieve lasten te verminderen. De NBBU en ABU zijn per 30 december 2019 geharmoniseerd. AAme Flex Solutions is lid van de NBBU.

Wat staat er in de NBBU CAO?

In de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) staan alle rechten en afspraken voor werknemers, in dit geval uitzendkrachten, vast. In de CAO staan afspraken over de soorten uitzendovereenkomsten, functie-indeling, loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, vakantie of pensioen. Ook zaken als scholing, veiligheid en gezondheid en toezicht op de handhaving en naleving kunnen in een CAO worden geregeld. Het fasensysteem wordt daarnaast expliciet beschreven in de CAO.

Het fasensysteem kent men van de ABU CAO maar ook bij de NBBU is er sprake van een fasensysteem. Het fasensysteem van de NBBU verschilt echter van de ABU CAO.

Het fasensysteem

Zowel bij de ABU als bij de NBBU zal een werknemer een fasensysteem doorlopen tijdens zijn of haar dienstverband bij het uitzendbureau. Binnen de ABU CAO kennen we 3 fasen (fase A,B & C), binnen de NBBU CAO kennen we 4 fasen. Sinds 1 juli 2016 is het fasensysteem in het voordeel van de werknemer gewijzigd. De fasen zien er sindsdien als volgt uit:

  • Fase 1: De uitzendkracht werkt gedurende de eerst 26 weken in fase 1, deze is te vergelijken met fase A van de ABU CAO. In fase 1 maakt het niet uit hoeveel uren je werkt per week, als dit maar minimaal 1 uur per week is. Ook is in fase 1 het uitzendbeding van kracht, dit betekent dat alleen de daadwerkelijk gewerkte uren aan de werknemer worden uitbetaald.
  • Fase 2: Als je als uitzendkracht aan de eis van 26 weken van fase 1 hebt voldaan, ga je over naar fase 2. In fase 2 werkt een uitzendkracht 52 weken. Net als in fase 1, is in fase 2 het uitzendbeding van kracht.
  • Fase 3: Wanneer de uitzendkracht de duur van fase 2 heeft voltooid, stroomt hij of zij door naar fase 3. Deze fase valt te vergelijken met fase B van het ABU-systeem en heeft dezelfde duur. Fase 3 heeft namelijk ook een duur van maximaal 4 jaar of 6 contracten voor bepaalde tijd. In fase 3 wordt er gewerkt met een contract voor bepaalde tijd. De begindatum en einddatum worden van tevoren in het contract vastgesteld. Binnen de contracten van fase 3 is het uitzendbeding niet meer van toepassing en heeft de uitzendkracht recht op doorbetaling bij feestdagen of wegvallen van werk voor het aantal uren per week dat in het contract is vastgelegd. Wanneer de uitzendkracht de 6 contracten heeft doorlopen in een kortere tijd dan 4 jaar, is fase 3 ook ten einde gekomen.
  • Fase 4: Tot slot kent de NBBU-cao fase 4, die goed te vergelijken is met fase C van de ABU CAO. In fase 4 wordt tussen de uitzendorganisatie en de uitzendkracht een contract aangegaan voor onbepaalde tijd. Net als in fase 3, is in fase 4 geen uitzendbeding van toepassing en heeft de uitzendkracht recht op loondoorbetaling over het aantal uren per week dat is vastgelegd in het contract.

Het onderbrekingssysteem

Net als de ABU CAO kent de NBBU CAO een reglement voor onderbrekingen. Evenals het fasensysteem verschilt het onderbrekingssysteem tussen de beide CAO’s. Binnen fase 1, 2 en 3 geldt een termijn van 26 weken. Wanneer de uitzendkracht, na het aflopen van de fasen, binnen 26 weken weer werkzaam is bij dezelfde uitzendorganisatie, zal hij of zij het fasensysteem verder doorlopen. Wanneer de onderbreking langer duurt dan 26 weken gaat de uitzendkracht weer terug naar begin fase 1, dit geldt ook in fase 1, 2 en 3.

Meer informatie en toepassing van de CAO

Heeft u inhoudelijke vragen over de toepassing of werking van de CAO of heeft u interesse in onze mogelijkheden voor tewerkstelling onder de NBBU CAO? Neem dan gerust contact met ons op!

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven