We horen als accountant vaak dat we duur zijn, maar de realiteit is toch heel anders. Als u een goede actieve accountant hebt, dat verdient zich terug. Met name door het geven van adviezen.

De standaardwerkzaamheden gedurende het jaar, daar zit de winst niet in. Dit standaardwerk kan ook door een administratiekantoor worden gedaan, die goedkoper zijn, maar zij hebben niet altijd voldoende kennis in huis voor een goed advies. Het is dus wel degelijk belangrijk om goed te kijken wat u als ondernemer nodig hebt.

Adviesrol

Het standaardwerk zoals de jaarrekening is geschiedenis zodra deze is opgesteld. Uiteraard  kunnen we iets leren van die geschiedenis, maar dat geeft nog geen garantie voor de toekomst. Door regelmatig met uw  accountant te sparren over wat u  bezighoudt, dan komen hier adviezen uit waar u als ondernemer wat aan hebt!

Voor de komende jaren ligt voor de accountant de uitdaging dan ook om zich meer op de adviesrol te focussen en  minder op het standaardwerk. Door vergaande automatiseringen wordt het standaardwerk steeds efficiënter aangepakt en komt er dus meer ruimte voor het geven van advies, iets waar menig ondernemer ook op zit te wachten.

Te denken valt aan adviezen inzake oprichting van een nieuwe onderneming, eventuele uitbreidingen van activiteiten of nu, met de corona-periode bijna achter de rug, met de vraag; ‘Hoe nu verder?’. Ook het opstellen van prognoses bij eventuele financieringen of het aanvragen van milieusubsidies zijn adviezen, die vaak door een accountant gegeven worden. Een accountantskantoor heeft  in de regel ook fiscalisten in dienst die u kunnen adviseren hoe je zo min mogelijk belasting betaald binnen de belastingwetgeving.    

Automatisering

De automatiseringen vragen van onze klanten ook iets. Zij moeten omschakelen naar een klantportaal of hun gegevens digitaal aanleveren  in plaats van de schoenendoos met bonnetjes. De accountant moet zijn klanten helpen met deze omslag, zodat ze in de toekomst minder tijd kwijt te zijn aan het standaardwerk en meer tijd te hebben voor het “kopje koffie” met de klant. Ervaring leert dat tijdens dit ‘kopje koffie’ altijd zaken naar boven komen waar de accountant actief op kan adviseren om zijn klant te helpen beter te ondernemen. En laat dat nu juist zijn wat we als accountant zo graag willen!

Voor het opstellen van prognoses en het inzicht geven in cijfers werken wij met Visionplanner. Dit zal ook bijdragen aan het meer inzichtelijk maken van de onderneming van onze klanten. Voor de klanten die graag maandelijks of per kwartaal op de hoogte willen zijn van de belangrijkste gegevens in de administratie zoals omzet en openstaande debiteuren is er de mogelijkheid om een gepersonaliseerd dashboard aan te maken zodat deze inzichten verkregen kunnen worden.

Uitnodiging

Wij bij AAme nodigen u van harte uit om eens een kopje koffie te komen drinken en met ons te sparren over wat u als ondernemer bezighoudt.

De koffie staat klaar!


Pauline Deelen-Aarts

P.J. (Pauline) Deelen-Aarts AA

Accountant (aanwezig: ma-di-do)

+31 (0)15 820 00 35
+31 (0)6 51 24 98 87
pauline@aame.nl
https://nl.linkedin.com/in/pauline-deelen-aarts-3326a027

Scroll naar top