Een scheiding is vaak een emotionele en ingrijpende gebeurtenis waarbij veel geregeld moet worden. Het is te begrijpen dat men daarbij niet direct stil staat bij de aangifte inkomstenbelasting die pas na afloop van het jaar wordt gedaan.

Bij een scheiding worden er vaak wel advocaten en/of bemiddelaars ingeschakeld, maar de fiscale gevolgen worden weleens vergeten. Het is daarom raadzaam om vooraf ook advies in te winnen bij een belastingadviseur die u kan adviseren en kan helpen bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting. Daardoor bent u van te voren op de hoogte en voorkomt u vragen van de belastingdienst.

De Belastingdienst heeft afgelopen jaren diverse campagnes gevoerd omdat ex-partners vaak los van elkaar aangiften inkomstenbelasting doen en er daardoor veel fouten worden gemaakt. Ook zijn er regelmatig belastingrechtzaken waaruit blijkt dat de aangifte inkomstenbelasting bij echtscheiding best lastig kan zijn en de fiscale gevolgen van het echtscheidingsconvenant fiscaal nadelig uitvallen. Dat zien we ook in onze praktijk.

Bij het opstellen van aangiften inkomstenbelasting zien we pas achteraf wat ex-partners hebben afgesproken óf wat er juist niet is afgesproken. En als de afspraken niet goed zijn vastgelegd kan dat soms vervelende belastinggevolgen hebben. Bijvoorbeeld als de ene partner in de woning blijft wonen die (nog) gezamenlijk eigendom is.

Zo hadden we een situatie waar de ene partner in de gezamenlijke eigen woning bleef wonen en de  andere partner vertrok, maar vergat om zich uit te schrijven bij de gemeente. In het echtscheidingsconvenant was afgesproken dat er geen alimentatie werd betaald en was er niets opgenomen over de betaling van de hypotheekrente van de gezamenlijke eigen woning.
Vervolgens werden er mondeling afspraken gemaakt over de eigen woning en betaalde de achterblijvende partner 100% van de hypotheekrente.

Helaas was er vooraf geen overleg geweest met een belastingadviseur en bleek bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting dat niet het gehele betaalde bedrag van de hypotheekrente in aftrek kon worden gebracht. Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting is namelijk de feitelijke situatie van belang.

Tips

Afspraken met betrekking tot alimentatie en eigen woning vastleggen

Bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant is het belangrijk om afspraken met betrekking tot de eigen woning, alimentatie e.d. goed vast te leggen en ook naar de fiscale gevolgen te kijken.
Ex-partners die geen afspraken maken over de betaling en verdeling van de hypotheekrente, kunnen voor onverwachte verrassingen komen te staan.

Einde fiscale partnerschap    

Uw fiscaal partnerschap eindigt als u een verzoek tot echtscheiding, tot ontbinding geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed heeft ingediend bij de rechtbank. Daarnaast moet de vertrekkende partner zich ook laten uitschrijven uit de huidige gezamenlijke woning (bij de gemeente). Zolang u nog samen op hetzelfde adres staat ingeschreven blijft u fiscaal partners van elkaar.

Nog één keer samen aangifte inkomstenbelasting doen

Vanaf het moment dat men uit elkaar gaat, heeft iedere partner (slechts) recht op hypotheekrenteaftrek voor zijn/haar aandeel. Voor de vertrekkende partner geldt dit recht nog  gedurende maximaal 2 jaar (en de ex-partner in het huis blijft wonen). De rente moet bovendien door de vertrekkende partner worden betaald. De andere helft is niet aftrekbaar, niet bij de partner die in de woning blijft wonen en ook niet bij de partner die vertrekt.

Om te zorgen dat de hypotheekrente wel drukt op de partner die in de woning blijft wonen, kan schriftelijk worden vastgelegd dat de blijvende partner alimentatie betaalt (voor een bedrag dat gelijk is aan het aandeel van de vertrekkende partner in de totaal betaalde hypotheekrente). Dit bedrag moet daadwerkelijk worden betaald. Op deze manier kan via de route van alimentatiebetalingen een aftrek worden gerealiseerd in de aangifte inkomstenbelasting. De alimentatie wordt wel belast bij de andere partner. We merken op dat iedere situatie anders kan zijn en dat het afhankelijk is wie er betaalt. Bespreek dit daarom altijd eerst met een adviseur.

Hypotheekrente aftrekbaar?

Vanaf het moment dat men uit elkaar gaat, heeft iedere partner (slechts) recht op hypotheekrenteaftrek voor zijn/haar aandeel. Voor de vertrekkende partner geldt dit recht nog  gedurende maximaal 2 jaar (en de ex-partner in het huis blijft wonen). De rente moet bovendien door de vertrekkende partner worden betaald. De andere helft is niet aftrekbaar, niet bij de partner die in de woning blijft wonen en ook niet bij de partner die vertrekt.

Om te zorgen dat de hypotheekrente wel drukt op de partner die in de woning blijft wonen, kan schriftelijk worden vastgelegd dat de blijvende partner alimentatie betaalt (voor een bedrag dat gelijk is aan het aandeel van de vertrekkende partner in de totaal betaalde hypotheekrente). Dit bedrag moet daadwerkelijk worden betaald. Op deze manier kan via de route van alimentatiebetalingen een aftrek worden gerealiseerd in de aangifte inkomstenbelasting. De alimentatie wordt wel belast bij de andere partner. We merken op dat iedere situatie anders kan zijn en dat het afhankelijk is wie er betaalt. Bespreek dit daarom altijd eerst met een adviseur.

Geef wijzigingen direct door aan de belastingdienst

Het is belangrijk om de wijzigingen in uw situatie door te geven aan de belastingdienst. Wanneer u een voorlopige aanslag of teruggaaf krijgt, is het goed om deze te controleren en wellicht aan te laten passen. Dit geldt ook voor eventuele toeslagen.

Ons advies: Als je uit elkaar gaat, bespreek niet alleen de praktische aspecten, maar raadpleeg ook een belastingadviseur over de gevolgen. Daarmee voorkomt u onnodige verrassingen.

AAme Accountants & Belastingadviseurs helpt u graag. Neem contact op met onze adviseurs voor fiscaal advies of het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting.

‘Wilt u meer weten over fiscaal partnerschap? Lees ons whitepaper ‘Fiscaal partners in Nederland‘.C.J. (Cora) van Geest-Reedijk

Fiscaal medewerker (aanwezig: ma-di-do)

+31 (0)15 820 00 36

cora@aame.nl
https://nl.linkedin.com/in/cora-van-geest-55484b101

Scroll naar top