Een duidelijk beleid en individuele afspraken met betrekking tot het gebruik van een (lease)auto van de zaak voorkomt (juridische) ongelukken !

Vermijd juridische ongelukken!

Indien uw bedrijf leaseauto’s verstrekt aan werknemers, is het belangrijk om na te gaan hoe het gebruik van deze auto’s beleidsmatig is geregeld. Wellicht is dit nog niet of onvoldoende geregeld. Het is dan ook raadzaam om afspraken hierover vast te leggen in een reglement en gebruiksovereenkomsten, zodat juridische ongelukken kunnen worden vermeden.

Maak duidelijke afspraken

Er komt veel kijken bij het beschikbaar stellen van leaseauto’s aan werknemers. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij het te beschikking stellen van (lease)auto’s van de zaak.

Géén (onvoorwaardelijke) arbeidsvoorwaarde, maar een gebruiksrecht:

Om te voorkomen dat (het gebruik van) de auto kan worden aangemerkt als arbeidsvoorwaarde is het cruciaal om bepaalde specifieke voorwaarden te verbinden aan het gebruik van een leaseauto van de zaak. Als een auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde wordt gezien is het namelijk een stuk lastiger om wijzigingen in het beleid over het gebruik van hiervan aan te brengen. Ook kan het in dit geval lastig zijn om het gebruiksrecht weer in te trekken. Maak daarom duidelijke afspraken onder welke voorwaarden deze auto’s ter beschikking worden gesteld.

De kosten:

Het is belangrijk om met werknemers duidelijke afspraken te maken over de kosten met betrekking tot het gebruik van, onderhoud aan en eventuele reparaties van de auto.

Schade:

Daarnaast is het uiteraard belangrijk om overeen te komen hoe eventuele schades worden afgehandeld. Een ongeluk zit in een klein hoekje en na een schadegeval zit niemand te wachten op gesteggel over de afhandeling hiervan.

Intrekking leaseauto:

Als werkgever wil je er natuurlijk voor zorgen dat het recht op het gebruik van een auto van de zaak (onder bepaalde omstandigheden) kan worden ingetrokken. Daarom is het noodzakelijk om af te spreken dat, en onder welke voorwaarden, het recht op een auto van de zaak kan worden ingetrokken.

• Fiscale gevolgen:

Verder is het wenselijk dat voor de werkgever en de werknemer duidelijkheid bestaat omtrent de fiscale consequenties van het gebruik van een auto van de zaak.

Een passende oplossing:
het AAmezing auto van de zaak pakket!

AAme Legal biedt vanaf nu Het Auto van de Zaak-pakket aan, dat bestaat uit een uit een regelement en gebruiksovereenkomst. In ons reglement en de daaraan verbonden gebruiksovereenkomst zijn al de bovenstaande belangrijke zaken geregeld. Deze producten stellen uw organisatie in staat om een duidelijk beleid te voeren ten aanzien van het beschikbaar stellen van een auto van de zaak, én deze kunnen worden aangepast aan de situatie van de individuele werknemer. U kunt met onze producten direct, onder de juiste voorwaarden, een auto van de zaak aanbieden aan uw werknemers en dit blijven doen bij werknemers die in de toekomst hiervoor in aanmerking komen.

Wij kunnen de gebruiksovereenkomst ook aanpassen aan de situatie van de betreffende werknemer of uw interne beleid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Het Auto van de Zaak-pakket, neem dan contact via legal@aame.nl of via 015 – 215 88 15.

Scroll naar top