De A1 verklaring

A1/certificate of coverage is de naam van een Europees formulier. Het A1 formulier is een verklaring over de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

Financiële zaken wanneer uw kind 18 jaar wordt

Uw kind heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt en dat is voor u en uw kind een spannend moment! Vanaf dat moment is uw kind meerderjarig en op financieel gebied verandert er veel voor u en uw kind.

Scroll naar top