De loonbelastingverklaring is een formulier dat door de nieuwe werknemer, voordat hij/zij in dienst
treedt, moet worden ingevuld en ondertekend. Een loonbelastingverklaring moet worden ingevuld voor de Belastingdienst.

In de loonbelastingverklaring wordt door de –toekomstig– werknemer aangegeven of hij of zij in aanmerking wil komen voor loonheffingskorting.

Scroll naar top