iack

De Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK)

Voor ouders die arbeid én zorg voor jonge kinderen combineren

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een belastingkorting voor alleenstaande ouders of minstverdienende partners die arbeid en zorg voor jonge kinderen combineren. Het doel ervan is deze belastingplichtigen extra te motiveren om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Eén van de voorwaarden voor de IACK is dat het kind op 1 januari van het jaar jonger is dan 12 jaar.

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) moet een kind bij de gemeente staan ingeschreven op uw woonadres.

Wie beschouwt de Belastingdienst als uw kind?

 • een eigen kind
 • een stiefkind
 • een pleegkind, alleen als u deze opvoedt en onderhoudt als een eigen kind
 • een geadopteerd kind
 • een kind uit een eerdere relatie van uw echtgenoot of geregistreerd partner
 • als u samenwoont of een huisgenoot hebt en u bent fiscale partners, beschouwt de Belastingdienst het kind van die fiscale partner ook als uw kind

Voorwaarden IACK

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet ook zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Uw kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar.
 • Uw kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
  Bent u co-ouder? Dan mag uw kind ook bij de gemeente ingeschreven staan op het adres van uw ex-partner.
 • Uw arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag.
 • U hebt geen of minder dan 6 maanden een fiscale partner. Of u hebt langer dan 6 maanden een fiscale partner, én u hebt een lager arbeidsinkomen dan uw fiscale partner.

Wanneer bent u co-ouder?

U bent co-ouder als u met uw ex-partner hebt afgesproken om de dagelijkse opvang en opvoeding van uw minderjarige kind ongeveer gelijk te verdelen. Voor co-ouders geldt een uitzondering op de voorwaarden met betrekking tot het woonadres. Het kind mag in zo’n geval ook op het woonadres van uw ex-partner staan ingeschreven.

LET OP: De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt per 2025 afgeschaft.

In het coalitieakkoord van het (nu demissionaire) kabinet Rutte IV is afgesproken om de kinderopvang per 2025 (bijna) gratis te maken, daardoor zou de IACK afgeschaft kunnen worden. Het plan voor de gratis kinderopvang is echter met twee jaar uitgesteld en wordt nu pas in 2027 ingevoerd. Ondanks bezwaren vanuit de Tweede Kamer houdt de regering vast aan de afschaffing van de IACK per 1 januari 2025.

Wonen buiten Nederland

Ook als u en/of uw partner in het buitenland woont, kunt u in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Daarvoor moet u voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden. En, u of uw partner wonen in de EU, EER en Zwitserland, of op Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Als u een fiscale partner hebt, dan is ook de hoogte van het arbeidsinkomen van uw fiscale partner van belang. Alleen de minstverdienende partner krijgt de korting. Om te bepalen of u fiscale partners bent voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting gelden dezelfde voorwaarden als wanneer u beiden in Nederland zou wonen.

Uw arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag

In de volgende tabel kunt u zien hoe hoog uw arbeidsinkomen moet zijn om recht te hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Tabel arbeidsinkomen voor inkomensafhankelijke combinatiekorting:

Jaar van aangifte Arbeidsinkomen
2023vanaf € 5.548
2022 vanaf € 5.220
2021vanaf € 5.154

Arbeidsinkomen even hoog

Hebt u een fiscale partner en is het arbeidsinkomen van u en uw fiscale partner even hoog? Dan krijgt alleen de oudste van u beiden de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Hoogte inkomensafhankelijke combinatiekorting

De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van de hoogte van uw arbeidsinkomen.

Tabel inkomensafhankelijke combinatiekorting

Hoe vraagt u de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan?

U vraagt de korting aan via uw belastingaangifte. Als u de korting alvast maandelijks wilt krijgen, vraagt u een voorlopige aanslag aan. De belastingadviseurs van AAme kunnen u daarbij helpen.


Zie ook Recht op IACK bij co-ouderschap.

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven