biljetsoorten


De verschillende biljetsoorten

De Nederlandse Belastingdienst kent verschillende biljetsoorten, waarmee aangifte van belasting kan worden gedaan. Afhankelijk van uw (persoonlijke) situatie stelt de Belastingdienst één van deze biljetten beschikbaar. De Belastingdienst verstrekt niet automatisch een papieren biljet als u eerder elektronisch aangifte hebt gedaan; U krijgt wel een papieren bericht dat er aangifte moet worden gedaan.

De biljetsoorten uitgelegd

De hieronder genoemde biljetsoorten zijn de reguliere aangiftebiljetten voor binnenlands belastingplichtigen die de meeste mensen moeten invullen. Het biljet is gericht op particulieren en bevat onder andere vragen over inkomsten, aftrekposten, bezittingen en schulden en heffingskortingen.

P-biljet

Dit zijn de reguliere aangiftebiljetten voor binnenlands belastingplichtigen die de meeste mensen moeten invullen. Het biljet is gericht op particulieren en bevat onder andere vragen over inkomsten, aftrekposten, bezittingen en schulden en heffingskortingen.

O-biljet

Dit biljet is bedoeld voor belastingplichtigen die winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden genieten. Voor het overige is het biljet gelijk aan het biljet voor de gewone binnenlands belastingplichtige.

F-biljet

Bij het overlijden van een belastingplichtige moet dit biljet gebruikt worden door de nabestaanden. In het belastingjaar van overlijden moet de fiscale situatie van de overledene worden afgerond. De bezittingen, schulden en eventueel inkomsten gaan over naar de nabestaanden van de overledene.

M-biljet

Het M-biljet wordt gestuurd naar belastingplichten die geëmigreerd zijn. Het biljet heeft betrekking op het jaar van de emigratie (of immigratie) en op de Nederlandse belastingplichtige periode. Hierin moet worden opgenomen de periode voorafgaand aan de emigratie (in hetzelfde belastingjaar) of de periode na immigratie en de periode in het buitenland indien er wel Nederlandse broninkomsten zijn genoten.

M-biljet bij emigratie / immigratie
Ondersteuning M-biljet M formulier
Bij emigratie naar het buitenland of indien u naar Nederland immigreert krijgt u te maken met een M-biljet / M-formulier. Een M-biljet is een belastingaangifte formulier die ingevuld moet worden na het jaar dat u Nederland bent verlaten dan wel dat u naar Nederland bent gekomen.

Bij uitschrijving uit de gemeentelijke basis administratie (GBA) wordt automatisch een M-biljet (migratie biljet) naar het adres gezonden in het buitenland. Indien dit niet automatisch gebeurt zal er een aanvraag M-biljet bij de Belastingtelefoon (telefoonnummer 0800-0543) gedaan moeten worden.

M-formulier – niet elektronisch indienen
Veel mensen zijn gewend om elektronisch een aangifte Inkomstenbelasting in te dienen. Een M-formulier kan echter niet elektronisch ingediend worden. U krijgt een grote pakket met vragen toegestuurd die vaak als ingewikkeld worden ervaren. De Belastingdienst vraagt in het m-formulier over welke periode u in Nederland bent geweest. Het M-biljet dient altijd voor 1 juli van een jaar ingediend te worden.
Indien er gebruikt wordt gemaakt van de diensten van een intermediair dan kunnen zij wel het M-formulier wel digitaal voor u indienen.


Buitenlands belastingplichtige – kwalificerende buitenlands belastingplichtige
Indien u zich uitschrijft bij de gemeente waar u woont omdat u emigreert wordt u automatisch buitenlands belastingplichtig. Indien meer dan 90% van uw totale inkomsten belast zijn in Nederland, u woonachtig bent in een EU-lidstaat en u beschikt over een getekende inkomensverklaring dan kunt u op eigen verzoek als “kwalificerend buitenlands belastingplichtig” worden aangemerkt. Zodoende heeft de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige dezelfde fiscale mogelijkheden als een binnenlandse belastingplichtige zoals bijvoorbeeld hypotheekrente, aftrek studiekosten.

Indienen M-formulier – M-biljet
Vaak krijgt u automatisch een uitnodiging tot het doen van aangifte als u migreert. Deze uitnodiging zal geschieden per post. Verstandig is het om een postadres in Nederland aan te houden omdat post in het buitenland niet altijd aankomt waardoor u tegen boetes e.d. aan kan lopen.

C-biljet

Het C-biljet is een aangiftebiljet voor particulieren en ondernemers die in het buitenland woonachtig zijn, maar wel Nederlandse broninkomsten hebben. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan belastingplichtigen die nog inkomsten uit arbeid genieten vanuit Nederland en/of Nederlands onroerend goed bezitten.

Voorlopige aangifte

Met een voorlopige aangifte kan alvast een voorlopige teruggaaf of voorschotbetaling worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Een voorlopige teruggaaf is een voorschot van de Belastingdienst in verband met een te hoge heffing over het inkomen. De belangrijkste aftrekpost is de betaalde hypotheekrente voor de eigen woning.

U kunt ook verzoeken om gedurende het jaar een voorschot te betalen aan de Belastingdienst als van te voren al duidelijk is dat er geen c.q. te weinig loonbelasting is ingehouden.

NB: dit is niet echt een apart biljetsoort en kan voor alle soorten belastingplichtigen c.q biljetten worden aangevraagd.

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven