Mijn vriend Remy werkt al een paar jaar als zzp’er in de bouw. Door zowel de corona- alsmede de stikstofcrisis waren zijn werkzaamheden en daardoor zijn inkomen de afgelopen jaren sterk wisselend. Voor Remy kan het interessant zijn gebruik te maken van de middelingsregeling. De middelingsregeling? Ja, dé middelingsregeling!

Niet heel erg bekend bij veel mensen, omdat de Belastingdienst deze regeling niet actief promoot. Ook Remy had nog nooit van deze regeling gehoord.

Belastingdruk verdelen

De toepassing van de middelingsregeling houdt in dat bij sterk wisselend inkomen de belastingdruk over drie aaneensluitende jaren wordt verdeeld. Dat kan door herrekening van de belasting op basis van het  gemiddelde inkomen van die drie jaren. Vaak resulteert dit in een teruggave van belasting. De regeling wordt alleen toegepast op schriftelijk verzoek en dient te worden onderbouwd met een berekening. Voor mensen zoals Remy, maar ook voor vele andere beroepsgroepen met een sterk wisselend inkomen is het de moeite waard om te bekijken of deze regeling wat kan opleveren.

Wat zijn de spelregels?

  • Bij de toepassing van de middelingsregeling gaat het om het inkomen uit box 1, het inkomen uit werk-en-woning. Dit zijn de inkomsten uit loondienst of uit uw eigen bedrijf als zzp’er. Eventuele eigenwoningforfait en hypotheekrenteaftrek wordt hierbij ook in ogenschouw genomen.
  • De middelingsregeling kan worden aangevraagd vanaf het moment dat de belastingaanslag onherroepelijk vaststaat. Let op, dit kan tot 3 jaar daarna. Het is dus van belang er op tijd bij te zijn, anders heeft u pech…
  • Als een bepaald belastingjaar al onderdeel is geweest van een middelingsverzoek, kan dit belastingjaar niet nog een keer worden toegepast in een ander middelingsverzoek. Daarom is het van belang alle gegevens eerst goed op een rijtje te zetten, om te kunnen bepalen wat het meest gunstige scenario voor u is.
  • Het is van belang om te weten dat de belastingdienst een drempel van € 545 hanteert. Pas als het bedrag van het middelingsverzoek boven deze drempel uitkomt, kun je geld terugkrijgen.
  • Een middelingsverzoek kan enkel schriftelijk worden ingediend. Het middelingsverzoek dient te worden voorzien van een berekening waaruit blijkt dat het bedrag van de teruggave groter is dan de drempel van € 545. Ook dient duidelijk te blijken om welke belastingjaren het gaat.
  • Nadat het verzoek is ingediend, kan het ongeveer 8 weken duren voordat de belastingdienst uitspraak doet. 

Let op! Het kabinet wil de middelingsregeling gaan afschaffen. Het laatste tijdvak waarover middeling kan worden aangevraagd is 2022 – 2024.

Hulp nodig?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft over de middelingsregeling. Wij kunnen u ook van dienst zijn met het opstellen van de benodigde berekeningen. Zodoende kunnen wij voor u bepalen in hoeverre u gebruik kunt maken van de middelingsregeling en welk scenario het meest gunstig is. Aan de hand daarvan kunnen wij ook het schriftelijk verzoek voor u opstellen en indienen. Neem daarvoor contact op via het e-mailadres info@aame.nl of bel (015) 215 88 15.

En Remy? Wij hebben voor hem de nodige berekeningen gemaakt en hij gaat inmiddels weer fluitend naar de bouwplaats…



R.R. (Rochard) Rajiv Narain

Junior Salarisadministrateur (aanwezig: ma t/m vr)

+31 (0)15 820 00 32

rochard@aame.nl

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven