Vermijd onnodig hoge werkgeverslasten. Hoe regelt u dit? Namelijk door het uitvoeren van een correcte identificatieplicht.

Een belangrijke verplichting voor de werkgever bij indiensttreding van een werknemer is de identificatieplicht. Een werkgever dient een nieuwe werknemer voor indiensttreding identificeren aan de hand van een geldig en origineel identiteitsbewijs, zoals een Nederlands of buitenlands paspoort of identiteitskaart, een Nederlandse verblijfsvergunning of een Nederlands vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort. Een rijbewijs is geen geldig document voor de vaststelling van de identiteit van de werknemer.

Maar wat als een nieuwe medewerker zich niet identificeert, zelfs na meerdere herinneringen? Of dat deze persoon met een verlopen document komt? Dan moet u als werkgever deze persoon als een anonieme werknemer behandelen.

Wanneer past de werkgever het anoniementarief toe?

Het anoniementarief past de werkgever toe in de volgende situaties:

  1. De medewerker heeft zijn naam, adres, woonplaats of BSN niet aan de werkgever doorgegeven (vóór de 1e werkdag of op de 1e werkdag als u op deze dag uw werknemer aanneemt).
  2. De werkgever stelt de identiteit van de medewerker niet vast.
  3. De gegevens worden niet of niet op de juiste manier bewaard in de loonadministratie.
  4. De werkgever weet of had kunnen weten dat hij onjuiste gegevens van de werknemer heeft ontvangen.
  5. De werknemer heeft geen verblijfs- of tewerkstellingsvergunning.

De gevolgen voor de toepassing van het anoniementarief

Toepassing van het anoniementarief betekent dat de werkgever 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen inhoudt op het loon zonder gebruik van de loonheffingskorting. Er mag hierbij geen rekening worden gehouden met toepassing van de loonheffingskorting. Dit resulteert in een lagere nettoloon door een aanzienlijke inhouding op het salaris. Voor de werkgever betekent de toepassing van het anoniementarief dat geen rekening mag worden gehouden met het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit kan ook leiden tot aanzienlijk hogere werkgeverslasten voor de werkgever. Het anoniementarief is daarom een maatregel die beter kan worden vermeden. Dit kan door te voldoen aan de wettelijke (administratieve) verplichtingen.

Hulp nodig? Kom in contact met ons!

Wij hopen dat de bovenstaande aandachtspunten u meer duidelijkheid geven over manier waarop een werkgever zijn loonkosten kan drukken. In geval u vragen heeft of hulp verlangt, twijfel dan niet om contact op te nemen met ons. U kunt ons bereiken via payroll@aame.nl of bel 015 215 88 15.


Scroll naar top