feestdag

De officiële feestdagen zijn voor de meeste mensen een vrije dag. Gezien het feit dat deze dagen nationaal erkende feestdagen zijn, wil niet zeggen dat je ook altijd recht heb op een vrije dag. Veel werkgevers geven hun medewerkers vrij op deze feestdagen, maar wat als dit niet zo is?

Er is geen wet waarin staat dat je verplicht vrij moet hebben op de erkende feestdagen. Werkgevers hebben vaak in hun arbeidsovereenkomst of in de cao staan op welke dagen jij als medewerker vrij bent. Het kan ook zijn dat een medewerker toeslag ontvangt indien er gewerkt wordt op een feestdag. Deze erkende vrije dagen zullen dan ook niet in mindering gebracht worden op je reguliere vakantiedagensaldo.

Mocht dit niet zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao, kan de werkgever jou dus verplichten om te werken. Mocht je alsnog een vrije dag willen en dit aanvragen bij de werkgever, zal de werkgever vanuit goed werkgeverschap jou vrij geven. Alleen als er een gegronde reden is om dit te weigeren, mag een werkgever jou alsnog laten werken.

Verlof vanuit religieuze redenen buiten de christelijke feestdagen

Aangezien christelijke feestdagen leidend zijn voor sommige feestdagen, kan het zijn dat jij deze dagen liever omruilt als jij een andere geloofsovertuiging volgt. Hierover zijn ook geen afspraken in de wet, dus overleg dit goed met je werkgever als hierover geen afspraken staan in de cao of arbeidsovereenkomst. Zo kan je bijvoorbeeld de dagen ruilen met elkaar.

Wat zijn de officiële feestdagen in Nederland?

  • Nieuwjaarsdag; zaterdag 1 januari 2022
  • Goede vrijdag; vrijdag 15 april 2022
  • Pasen; zondag 17 en maandag 18 april 2022
  • Koningsdag; woensdag 27 april 2022
  • Bevrijdingsdag; donderdag 5 mei 2022
  • Hemelvaartsdag; donderdag 26 mei 2022
  • Pinksteren; zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022
  • Kerst: zondag 25 en maandag 26 december 2022

Uitzondering

Al hoewel Bevrijdingsdag een officiële feestdag is, kan het zo zijn dat werkgevers of cao’s hebben aangegeven dat je alleen vrij bent in lustrumjaren. Dat wil zeggen dat je elke 5 jaar pas vrij hebt. Het laatste lustrumjaar was 2020 en de volgende dus in 2025.

Wat zijn dan verplichte vrije dagen?

Een werkgever kan in beginsel niet bepalen wanneer een medewerker verlof moet opnemen (art. 7:638 BW). Een werkgever kan wel dagen aanwijzen als verplichte vrije dag. Dit moet echter ook zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of cao. Het is dus belangrijk dat je op de hoogte ben van jouw rechten en plichten, lees deze goed door. Er is geen ook geen wettelijk maximum van het aantal verplichte vrije dagen die de werkgever kan toewijzen. De verplichte vrije dagen hebben wel invloed op jouw saldo reguliere vakantiedagen.

Meer weten of heb je nog vragen?

Zijn er nog dingen onduidelijk of wil jij graag advies inwinnen? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.


Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven