Is er een manier waarop werkgevers hun loonkosten kunnen verminderen? Jazeker! Namelijk door werknemers in een kwetsbare positie een kans op werk te geven. Wilt u meer weten over hoe dit in zijn werk gaat? Lees dan vooral verder!

Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Met ingang van 2017 heeft de Nederlandse wetgever de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) ingevoerd. Hiermee zijn drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers geïntroduceerd om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dit zijn het Lage-inkomensvoordeel (LIV), de Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV). De bedoeling is dat werkgevers op deze manier geprikkeld worden om bij te dragen aan een verhoging van de arbeidsparticipatie.

Wat moet een werkgever doen om het (Jeugd-)LIV te krijgen?

De werkgever hoeft het LIV niet aan te vragen. Deze wordt berekend aan de hand van de ingediende aangiften loonheffingen. UWV beoordeelt op basis van de aangiften voor welke werknemers recht bestaat op het LIV. Het is daarbij belangrijk dat de werkgever ook het aantal verloonde uren goed invult. Want kloppen de gegevens in de aangifte niet? Dan loopt hij het LIV misschien helemaal of voor een deel mis.

Wat moet een werkgever doen om het LKV te krijgen?

Als een werkgever het Loonkostenvoordeel (LKV) wil krijgen, moet zijn werknemer een kopie van de doelgroepverklaring LKV aan hem overhandigen. De werknemer moet deze doelgroepverklaring LKV binnen drie maanden na indiensttreding aanvragen bij het UWV. Hierop is één uitzondering: indien de werknemer 56 jaar of ouder is en bovendien een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstand), IOAW of IOAZ ontvangt, dan moet de werknemer de doelgroepverklaring LKV, eveneens binnen 3 maanden, bij de gemeente aanvragen.

Zodra de werkgever de doelgroepverklaring LKV van zijn werknemer heeft ontvangen, moet voor 1 mei 2022 in de aangifte loonheffingen de indicatie ‘LKV’ op ‘ja’ worden gezet. Op deze manier kan de werkgever het LKV krijgen.

De doelgroepverklaring LKV moet vóór 1 mei 2022 in de aangifte ‘Loonheffingen’ op “ja” zijn gezet!

Voorlopige berekening

Werkgevers die recht op hebben op een tegemoetkoming volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) ontvangen een brief met de specificaties. In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op een of meer tegemoetkomingen. Het is belangrijk om deze voorlopige berekening goed te controleren! Indien de berekening namelijk niet klopt, hebben werkgevers tot 1 mei 2022 de mogelijkheid om correctieaangiften in te dienen.

Hulp nodig? Kom in contact met ons!

Wij hopen dat de bovenstaande aandachtspunten u meer duidelijkheid geven over manier waarop een werkgever zijn loonkosten kan drukken. In geval u vragen heeft of hulp verlangt, twijfel dan niet om contact op te nemen met ons. U kunt ons bereiken via payroll@aame.nl of 015 215 88 15.


Scroll naar top