Stagiair(e) of werknemer?

Stagiairs kunnen een waardevolle toevoeging zijn voor een bedrijf. Zij hebben bijvoorbeeld recente(re) kennis die wordt aangeleerd op hogescholen/universiteiten, hebben een frisse blik op zaken en zijn vaak gemotiveerd omdat zij zichzelf willen bewijzen. Maar wat is nou het verschil tussen een werknemer en een stagiair? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om te kijken naar de verschillende overeenkomsten.

Arbeidsovereenkomst

Om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 BW), moet er voldaan worden aan drie vereisten:

1. Gezag
2. Persoonlijke arbeid
3. Loon

Als er wordt voldaan aan de bovengenoemde voorwaarden wordt ervan uit gegaan dat iemand een arbeidsovereenkomst heeft. Een arbeidsovereenkomst biedt veel zekerheid en bescherming voor de werknemer. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld niet zomaar ontslagen worden, heeft de werknemer recht op WW na ontslag, krijgt de werknemer vakantiegeld en wordt het loon doorbetaald bij ziekte. Maar waarin verschilt de stageovereenkomst van de arbeidsovereenkomst?

Stageovereenkomst

Een stageovereenkomst voldoet vaak ook aan de drie hiervoor benoemde voorwaarden. Stagiairs werken altijd onder begeleiding van een mentor/stagebegeleider (gezag), stagiairs voeren werkzaamheden uit bij een bedrijf (arbeid) en stagiairs krijgen vaak een vergoeding voor het werk dat zij doen (loon). Echter wordt een stageovereenkomst niet gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. De invulling van de voorwaarden is namelijk ook van belang. Vooral de arbeid die door de stagiair wordt uitgevoerd verschilt van de arbeid in een dienstverband.

Werkzaamheden van een stagiair worden zo ingedeeld dat het leren voorop staat, een stage is immers deel van een opleiding en dient leerzaam te zijn. Om te kwalificeren voor een arbeidsovereenkomst moet er arbeid voor de werkgever verricht worden.

Een stagiair verricht ook werkzaamheden voor de werkgever, echter zijn deze werkzaamheden leerzaam van aard en zijn dus als ontwikkeling voor de stagiair bedoeld. Daarom worden stagewerkzaamheden niet aangemerkt als arbeid in de context van een arbeidsovereenkomst.

Risico’s beheren

Er zijn meerdere voorbeelden te vinden waar een stagiair naar de rechter is gestapt met het vermoeden dat er sprake was van een dienstverband. Dit soort scenario’s brengen grote risico’s, waaronder hoge kosten, met zich mee. Om dit soort situaties te vermijden is het belangrijk om de zaken rond een stage goed geregeld te hebben. Zo is het altijd aan te raden om een stageovereenkomst te tekenen met een stagiair. Hier kan expliciet in benoemd worden dat het niet de intentie van de partijen is om een dienstverband aan te gaan.

Echter is het nog steeds van belang om de feitelijke uitvoering van de stage zo te laten verlopen dat de stagiair niet als werknemer gezien kan worden. Dit houdt dus in dat het onderwijs voorop moet staan en de stagiair niet precies dezelfde werkzaamheden als alle andere werknemers uitvoert.

AAme

Wij hopen dat het bovenstaande u meer duidelijkheid heeft gegeven en meer zicht op de mogelijke risico’s. Wilt u hulp bij het opstellen van een goede stageovereenkomst of heeft u hulp nodig met andere contracten of arbeidsrechtelijke kwesties? Neem contact op met de juristen van AAme via legal@aame.nl.


Stephan

S.A. (Stephan) Kitsos

Junior medewerker Contractmanagementstephan@aame.nl

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven