Eerder schreef ik over de zware administratieve lasten die webwinkels hadden met betrekking tot verkopen van goederen onder de toen geldende regels van afstandsverkopen voor de BTW. Gelukkig heeft de EU-wetgever ingezien dat die situatie niet langer houdbaar was en heeft daarom bijna een  jaar geleden de One Stop Shop (OSS) aangifte ingevoerd. Laten we eens kijken of de EU-wetgever geslaagd is onder de beroemde slogan: ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’.

Klaar om met rode pen cijfers uit te delen zoals op school en te kijken wat goed is aan de regeling en waar de valkuilen zitten, beste ondernemer? Ik kan onmogelijk compleet zijn in een blogartikel en ik heb daarom wat nuttige zaken uit de regeling gepakt om te beoordelen.

‘Wel makkelijker’

Voor een webwinkel met alleen een warehouse in Nederland is het zeker makkelijker geworden en mooie vooruitgang geboekt. Ik geef de EU-wetgever een 8 op dit gebied.

Ook zo gemakkelijk voor een warehouse in het buitenland?

‘niet gemakkelijker’
(oplettendheid is geboden beste ondernemer)

Lokale verkopen
Lokale verkopen mogen niet worden aangegeven in de OSS-aangifte. Webwinkels die goederen bijvoorbeeld hebben opgeslagen in Italië en vanuit deze opslagplaats leveringen verrichten in Italië moeten zich aanmelden bij de Italiaanse Belastingdienst en moeten naar Italiaans recht hun BTW verplichtingen nakomen.

Een stukje pizza is best lekker op z’n tijd, maar de Italiaanse taal spreek ik niet. Ik geef de EU wetgever een 1 voor deze regelgeving.

Hou de rode pen er nog even bij en door naar een rapportcijfer voor de bewaarplicht en de AVG?

De bewaarplicht voor de financiële administratie bedraagt 10 jaar in plaats van de in Nederland gebruikelijke 7 jaar.

Een blogartikel moet een breed publiek aanspreken en daarom een mooi juridisch stukje voor de grijze pakken juristen met betrekking tot OSS en AVG. De EU-wetgever heeft  onder andere onder punt 12 van de preambule bij de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2026 het volgende aangegeven met betrekking tot de AVG:

Aangezien de naam van de afnemer alleen moet worden bijgehouden in de boekhouding van een belastingplichtige die van een bijzondere regeling gebruikmaakt indien de belastingplichtige die informatie heeft, niet noodzakelijk is om te bepalen in welke lidstaat de levering belastbaar is en kan leiden tot problemen inzake gegevensbescherming, hoeft de naam van de afnemer niet langer te worden opgenomen in de boekhouding van belastingplichtigen die gebruikmaken van een bijzondere regeling. Om de controle van de leveringen van goederen die onder een bijzondere regeling vallen gemakkelijker te maken, is het echter nodig dat in de boekhouding van belastingplichtigen informatie wordt opgenomen over het retourneren van goederen en verzendings- of transactienummers.

Cybercrime is een steeds belangrijker risico en ondanks dit moeilijk leesbare stuk daarom een 8,5 voor deze regeling.

Aanmelden is dat moeilijk?

Tijdig aanmelden voor nieuwe webwinkels
Nieuwe webwinkels die gebruik willen maken van de OSS-aangifte (regeling is niet verplicht) moeten zich uiterlijk op de 10e dag van de maand volgend op de eerste goederenlevering aanmelden voor de OSS-aangifte. Niet tijdig aangemeld? Jammer maar helaas en ga je Frans maar alvast ophalen als je verkopen hebt gehad met Franse BTW. Je moet naar Frans recht je BTW verplichtingen nakomen en je aanmelden bij de Franse Belastingdienst. Schrale troost, Parijs is prachtig. Ik geef de EU-wetgever op dit gebied een 6. Het kan zijn dat door toepassing van het drempelbedrag er toch geen registratie nodig is. Dit zal specifiek moeten worden beoordeeld en valt daarom buiten het bereik van dit artikel.

Terug naar de beroemde slogan
Gemiddeld zit ik op een 5,9 en de EU-wetgever is net geslaagd voor de slogan: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’.

Vragen? Neem contact op!

Heeft u vragen over dit onderwerp of zit u met de handen in het haar over de OSS-aangifte? Neem gerust contact met mij of een van de andere AAme adviseurs op. Wij zijn benieuwd wat voor rapportcijfer u onze dienstverlening geeft!


Joep Tegelaar

J.A. (Joep) Tegelaar

Assistent Accountant (aanwezig: ma t/m vr)

+31 (0)15 820 00 51

joep@aame.nl
https://nl.linkedin.com/in/joep-tegelaar-058b616b

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven