Lagere WW-premie als boost voor de economie

Inmiddels is het al bijna anderhalf jaar gelden dat corona uitbrak in Nederland. Niet eerder kromp de Nederlandse economie zo hard. Veel winkels moesten dicht, cafés en restaurants werden gesloten, veel bedrijven moesten bezuinigen en gingen economisch achteruit. De economie kan wel een boost gebruiken. Vanwege de onzekerheid in de corona crisis heeft het kabinet besloten om het bedrijfsleven een financiële injectie te geven om zo de ondernemers in Nederland een stukje tegemoet te komen.

Een premiedaling van 2.36 procent

De premie voor de WW, of beter gezegd voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWF), gaat omlaag met ingang van 1 augustus 2021 voor werkgevers met een loonaangifte per maand. Per 16 augustus 2021 voor werkgevers met een vierwekenaangifte. De nieuwe percentages gelden voor de rest van het jaar 2021. Het premiepercentage van de lage premie, over het loon van werknemers met een vast contract, wordt verlaagd van 2,7 procent naar 0,34 procent. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers wordt verlaagd van 7,7 procent naar 5,34 procent. Voor beide premies geldt dus een daling van 2,36 procent.

Aanleiding lagere WW premie

Wat is nu eigenlijk de aanleiding geweest om de premie te verlagen? Normaal gesproken wordt deze premie door de overheid voor een volledig kalenderjaar vastgesteld en is het ongebruikelijk om deze op een later moment gedurende het jaar aan te passen. Dit alles heeft te maken met het verdwijnen van de zogeheten Baangerelateerde Investeringskorting, oftewel de BIK regeling. Deze regeling is eind vorig jaar als crisismaatregel geïntroduceerd, om het min of meer in stand houden van de investeringen in bedrijfsmiddelen door het bedrijfsleven. De BIK regeling wordt met terugwerkende kracht ingetrokken vanaf 1 januari 2021. Werkgevers kunnen dus geen aanspraak meer maken op de BIK regeling, zelfs niet als een werkgever al heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen.


Een voordeel voor zowel werkgever als werknemer

Aangezien de verlaging van de WW premie een tegemoetkoming is naar ondernemers, zou deze maatregel ook kunnen worden gezien als een tegemoetkoming naar de werknemer. De werkgever gaat door de lagere WW premie minder betalen en de werknemer heeft een snellere kans op een vast contract. De werkgever betaalt namelijk een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.

Juist in deze tijden van de coronacrisis, welke zich voorlopig nog wel zal laten gelden in de economie, is deze tegemoetkoming niet alleen een financieel voordeel, maar biedt dit voor ondernemers en dan dus ook werknemers, weer een beetje zekerheid in deze onzekere tijd. Deze boost zou uiteindelijk een gewenst resultaat moeten opleveren, dat een werkgever wat makkelijker de beslissing kan overwegen om een werknemer een vast contract aan te bieden, aangezien dit een kosten besparing oplevert voor de onderneming.

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven