Dit liedje is niemand onbekend, echter bij dit nummer denken wij altijd direct aan de Kerst. Gelukkig is het nog lang niet zover en mogen wij eindelijk genieten van het zonnetje, welke zich steeds vaker laat zien en die ook steeds warmer aanwezig is.

Met ‘The Most Wonderful Time’ heb ik het nu over de periode mei en juni, waarin de meeste werknemers hun vakantietoeslag uitbetaald krijgen.

De vakantietoeslag is meestal 8 procent van het brutoloon en wordt vaak eind mei of juni uitgekeerd en berekend over het loon van het afgelopen jaar.

Vakantiebijslag of vakantietoeslag is het bedrag dat de werkgever zijn werknemer op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bovenop het afgesproken loon moet betalen. Hiervan kan alleen bij cao onder voorwaarden worden afgeweken.

Vakantiegeld is het reguliere loon dat een werknemer krijgt doorbetaald tijdens zijn verlof. Dit begrip wordt vaak verward met vakantiebijslag of vakantietoeslag.

Als werknemer heb je recht op minimaal 8 procent vakantietoeslag over het bruto jaarsalaris. Dit is inclusief overwerk, prestatietoeslagen, provisies, onregelmatigheidstoeslagen en uitbetaalde vakantiedagen. Onkostenvergoedingen, winstuitkering en eindejaarsuitkering tellen niet mee.

Uit onderzoeken blijkt dat werknemers het vakantiegeld niet per se aan een vakantie uitgeven. Er zijn verschillende manieren om dit extra geld slim te besteden. 

  1. Ga je niet of later pas op vakantie? Zet je vakantiegeld dan apart. Bijvoorbeeld op een spaarrekening. Zo geef je het minder makkelijk uit aan andere dingen.  
  1. Ga na of je je financiële buffer op peil hebt om noodzakelijke, onverwachte kosten te kunnen betalen. Zo niet, dan kun je met het vakantiegeld de buffer aanvullen. 
  2. Verwacht je een grotere uitgave, zoals onderhoud aan de auto of woning? Dan kan het slim zijn het vakantiegeld hiervoor opzij te zetten.  
  3. Of investeer het in de energiezuinigheid van je woning. Zoals isolatie of zonnepanelen. Dit kan op langere termijn een besparing op de energiekosten opleveren. 
  4. Heb je schulden of een betalingsachterstand? Dan kun je (een deel van) het geld gebruiken om dit weg te werken.  
  5. Heb je wisselende inkomsten? Dan kan het verstandig zijn om het vakantiegeld opzij te zetten voor maanden met minder inkomsten. 

Ik begon mijn verhaal dat de meeste werknemers vakantietoeslag zullen ontvangen, terwijl dit een wettelijk recht is voor alle werknemers, waar zit het verschil dan in?
Dat is heel simpel, er zijn werkgevers en werknemers die schriftelijk zijn overeengekomen dat de vakantietoeslag maandelijks wordt uitbetaald. Als je je vakantiegeld maandelijks ontvangt, wordt het eerder ‘gewoon’ dan één keer in het jaar een extraatje.  
Belastingtechnisch gezien maakt dat niets uit. Je krijgt in totaal hetzelfde bedrag uitgekeerd, of je nou kiest voor een maandelijkse of jaarlijkse uitbetaling.

Zo, nu we weer op de hoogte zijn, kunnen wij verder gaan met het genieten van dat extra beetje zon! En gebruik je jouw vakantiegeld voor een vakantie, dan wens ik je veel plezier!S.Y. (Susanne) Cieremans

Salarisadministrateur (aanwezig: ma-di-do)

+31 (0)15 820 00 57

susanne@aame.nl
https://nl.linkedin.com/pub/susanne-cieremans/0/b37/884

Scroll naar top