Ik wil een sabbatical!

sabbatical

Dat bedenkt John ruim een jaar geleden, hij wil een sabbatical. Hij wil vanaf juli 2022 België gaan ontdekken… Hij werkt 40 uur per week en krijgt 25 vrije dagen per jaar.
Dus John maakt al plannen om 3 maanden van het Bourgondische leven te genieten.

Maar hoeveel dagen kan hij dan weg?

We splitsen de vakantiedagen in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

John heeft recht op een wettelijke vakantie van minimaal vier keer het aantal uren dat hij per week werkt. Ieder jaar moeten deze uren worden opgenomen, maar uiterlijk voor 1 juli van het opvolgende jaar. Hij moet in deze periode wel in de gelegenheid worden gesteld om de vakantiedagen op te nemen.

De 160 wettelijke vakantie-uren die John in 2021 heeft opgebouwd vervallen per 1 juli 2022.

Hij kan na 1 juli 2022 alleen de wettelijke vakantie-uren van 2022 gebruiken en besluit dat hij alleen het Nederlandstalige deel van België wil ontdekken.

Wat gebeurt er als John de wettelijke vakantiedagen uit 2021 niet tijdig heeft opgenomen?

De wet vermeldt hierover het volgende:

Vervaltermijn wettelijke vakantiedagen
In artikel 7:640a BW (in werking getreden op 1 januari 2012) staat dat de aanspraak op de wettelijke vakantiedagen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, vervalt, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen.

De wetgever heeft hiermee de Nederlandse wet in overeenstemming willen brengen met artikel 7 van de Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, zoals door het Hof van Justitie van de Europese Unie uitgelegd in het arrest Schultz-Hoff1.

Op 1 juli 2022 vervallen dus John zijn wettelijke opgebouwde vakantiedagen van 2021.

Vervallen deze dagen automatisch?

Dit gebeurt alleen als de werkgever onderstaande acties heeft ondernomen:

  • John is tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat de vakantiedagen per 1 juli vervallen.
  • John heeft de gelegenheid gekregen deze dagen op te nemen.
  • John krijgt regelmatig een overzicht van de gereserveerde vakantiedagen (bijvoorbeeld op de loonstrook)

Indien John kan aantonen dat hij geen gelegenheid heeft gekregen om de vakantiedagen op te nemen vervallen de vakantiedagen niet.

Kan John dan maar 4 weken naar België?

John heeft gelukkig ook elk jaar 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn de extra dagen naast de 20  wettelijke dagen die hij al heeft ontvangen. Deze bovenwettelijke dagen vervallen pas na 5 jaar.

John gaat ook naar de Ardennen!

Want hij blijkt nog 15 bovenwettelijke dagen te hebben en die gebruikt hij voor een survivaltocht.

Maar wat gebeurt er met de vakantiedagen als John arbeidsongeschikt wordt?

Als John volledig arbeidsongeschikt is en niet in staat is om vakantie op te nemen vervallen de vakantiedagen niet.

Toch moet hier wel rekening worden gehouden met onderstaande regel:

Werknemers die geheel arbeidsongeschikt zijn voor de bedongen arbeid, zullen echter, indien mogelijk, beschikbaar moeten zijn om andere passende werkzaamheden te verrichten, of zij moeten meewerken aan de inspanningen gericht op re-integratie. In dat geval zullen zij ook in de gelegenheid worden gesteld om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Dit betekent dat als een werknemer gedeeltelijk werkzaam is de wettelijke vakantiedagen ook komen te vervallen per 1 juli.

En waarom wil John pas in juli naar België?

Tsja… dat komt omdat zijn partner in crime aan de schoolvakanties gebonden is…  

Vragen? Neem contact op!

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met een van de AAme adviseurs op. 


Ilse Overvest

E. (Ilse) Overvest

Salarisadministrateur (aanwezig: ma t/m do)

+31 (0)15 820 00 68

ilse@aame.nl

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven