Gerichte vrijstelling Thuiswerkkosten van start

Thuiswerkkosten

Vanaf het moment dat de coronacrisis uitbrak werken veel mensen thuis. Nu, na bijna twee jaar, blijkt dat veel werkgevers en werknemers afspraken maken om ook na de crisis (deels) thuis te blijven werken. Het kabinet heeft daarvoor per 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per dag ingevoerd. De vrijstelling kan ook toegepast worden als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt.

Het bedrag van € 2 is gebaseerd op onderzoek van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en is bedoeld voor de extra kosten voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Het Nibud heeft berekend dat huishoudens minimaal € 1,30 per dag extra kwijt zijn aan het thuiswerken.

Inrichten thuiswerkplek

Voor het inrichten van een thuiswerkplek mocht u als werkgever al een onbelaste vergoeding geven. De kosten voor een bureaustoel, een computer of een telefoon kunt u via andere gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling vergoeden.

128-dagenregeling

Voor de gerichte vrijstelling van thuiswerkkosten geldt de 128-dagenregeling. Als uw medewerker 128 dagen thuiswerkt mag u als werkgever deze werknemer een vaste onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten geven alsof hij/zij 214 dagen per kalenderjaar thuis werkt. De 128-dagenregeling gaat uit van 214 werkdagen per jaar voor een medewerker, die fulltime werkt, na aftrek van vakantie, ziekte (gemiddeld ziekteverzuim) en feestdagen.

Per werkdag één vrijstelling

Voor dezelfde werkdag mag u als werkgever niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een vergoeding voor thuiswerkkosten en de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer naar de vaste werkplek toepassen. Dit mag alleen als uw medewerker op een dag deels thuiswerkt en daarnaast een zakelijke reis (dienstreis) maakt, die geen woon-werkverkeer is.

Maak afspraken met uw werknemer

Werkgever en werknemer kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt. Op basis hiervan kunt u als werkgever een vaste vergoeding toekennen. Zo hoeft u niet per werkdag bij te houden welke vergoeding u toekent. De vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt of andersom. Wanneer de werknemer structureel meer gaat thuiswerken of naar kantoor komt, dan moet de vaste vergoeding wel worden aangepast.

Drie rekenvoorbeelden

Hierna vind je drie rekenvoorbeelden voor 2022. Onder elke tabel staat de berekening zoals die gold tot en met 2021. De bedragen in de onderstaande voorbeelden zijn afgerond.

VOORBEELD 1:
2 DAGEN THUIS, 2 DAGEN OP KANTOOR

Piet werkt 5 dagen per week,
2 dagen thuis, 3 dagen op kantoor
Enkele reisafstand: 20 kilometer
Bedrag per maand
Reiskostenvergoeding:
3/5e van 214 dagen = 129 dagen
129 dagen x (40 kilometer x € 0,19)/12
€ 82
Thuiswerkvergoeding:
2/5e van 214 dagen = 86 dagen
(86 dagen x € 2)/12
€ 14
Totaal per maand€ 96

Tot en met 2021 mocht de werkgever Piet een reiskostenvergoeding geven voor zijn thuiswerkdagen, omdat hij meer dan 128 dagen per kalenderjaar naar kantoor reist (de 128-dagenregeling). Dit is een vergoeding van € 136 per maand: 214 dagen x (40 kilometer x € 0,19)/12 maanden. De werkgever kon ook alleen een reiskostenvergoeding geven voor de dagen die Piet daadwerkelijk naar kantoor reist.

VOORBEELD 2:
2 DAGEN THUIS, 2 DAGEN OP KANTOOR

Anita werkt 4 dagen per week,
2 dagen thuis, 2 dagen op kantoor
Enkele reisafstand: 12 kilometer
Bedrag per maand
Reiskostenvergoeding:
2/5e van 214 dagen = 86 dagen
86 dagen x (24 kilometer x € 0,19)/12
€ 33
Thuiswerkvergoeding:
2/5e van 214 dagen = 86 dagen
(86 dagen x € 2)/12
€ 14
Totaal per maand€ 47

Tot en met 2021 kon Anita alleen de reiskostenvergoeding van € 33 per maand ontvangen. Om aan de 128-dagenregeling te voldoen moest zij 102 dagen naar kantoor reizen. Zij reisde maar 86 dagen naar kantoor. Ze kreeg alleen een reiskostenvergoeding voor de dagen waarop ze daadwerkelijk naar kantoor reisde.

VOORBEELD 3:
1 DAG THUIS, 2 DAGEN OP KANTOOR

Max werkt 3 dagen per week,
1 dag thuis, 2 dagen op kantoor
Enkele reisafstand: 3 kilometer
Bedrag per maand
Reiskostenvergoeding:
2/5e van 214 dagen = 86 dagen
86 dagen x (6 kilometer x € 0,19)/12
€ 8
Thuiswerkvergoeding:
1/5e van 214 dagen = 43 dagen
(43 dagen x € 2)/12
€ 7
Totaal per maand€ 15

Tot en met 2021 kon Max een reiskostenvergoeding ontvangen voor al zijn werkdagen, ook voor zijn thuiswerkdag. Om aan de 128-dagenregeling te voldoen moest hij minimaal 76 dagen naar kantoor reizen. Max reist in een kalenderjaar 86 dagen naar kantoor en voldoet aan de voorwaarden voor de 128-dagenregeling. Hij mag € 12 per maand ontvangen. Dit is 3/5 van 214 = 129 x ( 6 kilometer x € 0,19)/12 maanden.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs via telefoonnummer (015) 215 88 15 of via het e-mailadres info@aame.nl.

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven