De laatste weken is de explosieve stijging van de energieprijs, met name die van het gas, een belangrijk item in het nieuws. Die stijging is het gevolg van een herstellende economie na de coronacrisis. Vrijwel direct na het begin van de coronapandemie stopten of verminderden veel bedrijven hun productie, waardoor met name de gasprijs volkomen instortte.

Nadat in de afgelopen maanden de economie zich herstelde en een groei laat zien, steeg de gasprijs als een raket naar het huidige recordniveau. Op één dag werd zelfs een stijging van meer dan € 18,- per megawattuur genoteerd en ging de gasprijs van € 100,- naar € 118,-. De forse stijging leidt nu tot problemen bij veel bedrijven, waarbij sommigen hun productie afschalen om hun energieverbruik onder controle te houden. Andere bedrijven laten weten dat hun producten duurder zullen worden. En ook consumenten gaan de enorme prijsopdrijving merken, al hangt dat met name af van het soort contract dat men heeft.

Vast- of variabel contract?

Consumenten en klein-zakelijke klanten (de zogenaamde kleinverbruikers) kunnen doorgaans kiezen voor een vast of variabel contract bij hun energieleverancier. Vaste contracten worden vaak voor een periode van drie of vier jaar afgesloten, terwijl een variabel contract voor onbepaalde tijd geldt. Nu de energieprijzen fors oplopen kunnen kleinverbruikers met een variabel contract in de problemen komen. Sommige berekeningen gaan al uit van verhogingen van enkele tientallen euro’s per maand. Maar is nu overstappen van een variabel naar een vast contract of zelfs naar een andere leverancier een verstandige zet?

Verduurzaming

Al enige jaren wordt er ingezet op de verduurzaming van energie. In het enige jaren afgesloten Klimaatakkoord gaat men ervan uit dat in 2050 duurzame energie voor 95% in onze energiebehoefte voorziet. Daarbij zijn wind- en zonne-energie de grote troeven. Er is een stijgende lijn te zien in de hoeveelheid bedrijven en consumenten die met name zonne-energie gebruiken om hun eigen energie op te wekken, maar toch is het nog niet voldoende om nu al die 95% te halen. Daarbij heeft het kabinet besloten om de salderingsregeling, waarbij teveel (eigen) opgewekte (zonne-)energie via teruglevering aan het elektriciteitsnetwerk wordt verrekend, vanaf 2023 af te bouwen. Niet een bepaald stimulerende maatregel, lijkt mij.

Energiebelasting

De Energiebelasting is in 1996 ingesteld om de burgers van Nederland bewust te maken dat wij zuiniger en efficiënter met energie om moeten gaan. In de eerste jaren was deze belasting niet erg hoog en je moet je afvragen of daarmee een voldoende prikkel is afgegeven om inderdaad zuiniger met energie om te gaan. Op dit moment heeft het kabinet besloten om een eenmalige verlaging van € 500 miljoen euro te geven om kleinverbruikers tegemoet te komen met de stijgende gasprijzen.

Energiebesparing

Naast het opwekken van eigen energie is ook energiebesparing een middel om niet alleen tot lagere lasten te komen, maar ook kan het helpen om het overvolle elektriciteitsnetwerk te ontlasten. Kijk zelf eens rond in huis en dan zal je zien dat veel (stand by-)apparaten nodeloos de gehele dag aangesloten zijn. Naast deze energiebesparende maatregelen kan men ook denken aan een goede isolatie van de woning of bedrijfspand, al zijn huurders dan wel afhankelijk van de verhuurder.

Informatieplicht energiebesparing

Voor bedrijven en instellingen is per 1 juli 2019 de Informatieplicht Energiebesparing als onderdeel van de wet Milieubeheer ingesteld. Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan bent u verplicht om op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit wordt de energiebesparingsplicht genoemd.

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om hun rapportage via eHerkenning aan het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan te bieden. Beschikt u niet over eHerkenning, maar moet u wel aan de Informatieplicht Energiebesparing voldoen, dan zijn de Accountants en Belastingadviseurs van AAme u graag van dienst. Informatie hierover kunt krijgen via info@aame.nl.

Hetzelfde e-mailadres is ook te gebruiken als u meer wilt weten over de diverse energie(besparende) subsidies die de Overheid geeft.

Of je nu als particulier of zakelijk energiebesparende- of isolerende maatregelen wilt nemen, er is dus genoeg stof tot nadenken!

Scroll naar top