Het UBO-register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie eindverantwoordelijk is bij organisaties die in Nederland zijn opgericht.

Zo kunnen  criminelen  hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter  een organisatie. Daarnaast kun je, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie je zaken doet. Het register komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Wat zijn UBO’s?

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die  of eigenaar zijn van, of de eindverantwoordelijkheid hebben bij een onderneming of organisatie.
Denk hierbij aan  personen die :

 • meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv
 • of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof
 • of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting.

Iedere onderneming/organisatie heeft 1 of meer UBO’s.

Welke UBO moet zich inschrijven?

Ondernemingen / organisaties met de volgende rechtsvormen moet hun UBO(‘s) verplicht inschrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Deadline voor het inschrijven van de UBO

Schrijf uw UBO(‘s) in vóór 27 maart a.s. Na 27 maart bent u in overtreding. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst zal hierop controleren. Organisaties kunnen dan bijvoorbeeld een geldboete of een taakstraf krijgen.

Inschrijven van de UBO(‘s)

Inschrijven van de UBO(‘s) doet u middels een UBO-opgave via de Kamer van Koophandel. Dit kan zowel schriftelijk of online.
Heb je meerdere ondernemingen/organisaties, dan moet je per onderneming/organisatie de UBO-opgave doen.

Hulp nodig?

De adviseurs van AAme staan te popelen om u helpen bij de opgave van uw registratie. Neem contact op via info@aame.nl of bel 015-2158815.

Lees ook ons eerder gepubliceerde blog:

Registratie UBO - Vrouw biomechanisch


M. (Max) Stuijfzand

Applicatiebeheerder (aanwezig: ma t/m vr)

+31 (0)15 820 00 47

max@aame.nl
https://www.linkedin.com/in/max-stuijfzand-0b6b187/

Scroll naar top