Het zal u niet zijn ontgaan dat het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU per 31 december 2020 definitief heeft verlaten. Waar VK-burgers voorheen zonder verblijfsvergunning in Nederland konden werken, is dit per 1 januari 2021 niet meer mogelijk. Er is sprake van een overgangsregeling, waardoor in bepaalde gevallen een verblijfsvergunning volgens het Brexitakkoord kan worden aangevraagd. Hieronder vindt u 3 tips om dit in goede banen te leiden.

1. Controleer de voorwaarden conform het Brexitakkoord

Als eerste is het van belang om na te gaan of u in aanmerking komt voor de overgangsregeling. Binnen het Brexitakkoord zijn er 3 categorieën: tijdelijk verblijf, permanent verblijf en verblijf als grensarbeider. Voor een tijdelijke verblijfsvergunning dient u vóór 1 januari 2021 in Nederland te hebben gewoond, maar korter dan 5 jaar achter elkaar. Het verschil met een permanente verblijfsvergunning is dat u in dat geval minstens 5 jaar achter elkaar in Nederland heeft gewoond. Om in aanmerking te komen als een grensarbeider, dient u vóór 1 januari 2021 in Nederland te hebben gewerkt in loondienst of als zelfstandige. De overige voorwaarden kunt u vinden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

2. Verzamel de benodigde documenten

Als tweede is het van belang om de benodigde documenten te verzamelen die dienen te worden meegestuurd bij de verblijfsvergunningaanvraag. Voor elke categorie dient tenminste een kopie van het paspoort te worden meegestuurd. Verder hangt de benodigde documentatie af van het type verblijfsvergunning en jouw situatie (bijvoorbeeld arbeid in loondienst of arbeid als zelfstandig ondernemer).

Let op: vanaf 1 januari 2021 moeten alle andere documenten uit het Verenigd Koninkrijk met een apostille worden gelegaliseerd, tenzij de documenten zijn geschreven door ambtenaren van de ambassade of het consulaat.

3. Verstuur de aanvraag op tijd

Als laatste is het van belang dat de verblijfsvergunningaanvraag tijdig wordt verstuurd naar de IND. Let op: de verblijfsvergunning dient vóór 1 juli 2021 te worden aangevraagd.

Hulp nodig? Kom in contact met ons!

Wij hopen dat u met behulp van bovenstaande tips uw Brexitakkoord-verblijf in goede banen kunt leiden. In geval u vragen heeft of hulp verlangt, twijfel dan niet om contact op te nemen met ons. U kunt ons bereiken via payroll@aame.nl of 015 215 88 15.


Scroll naar top