Auto van de zaak?

Vermijd juridische ongelukken!

Is uw onderneming in het bezit van bedrijfsauto’s of verstrekt u leaseauto’s aan werknemers? Zo ja, hoe heeft u het gebruik van deze auto’s beleidsmatig geregeld? Of heeft u dit niet of wellicht onvoldoende geregeld? Dan heeft AAme Adviseurs als one-stop-shop een nieuw product voor u: Het Auto van de Zaak-pakket. Dit pakket bestaat uit een tweetal onderdelen: een Autoreglement en een Gebruiksovereenkomst.

Deze onderdelen bevatten alle belangrijke (juridische) bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van een auto van de zaak aan uw werknemers. Met andere woorden: Alles om juridische ongelukken te vermijden!

Maak duidelijke afspraken

Er komt veel kijken bij het beschikbaar stellen van een auto van de zaak aan een werknemer. Het is van belang om de juiste voorwaarden te verbinden aan het gebruik van een auto van de zaak, omdat dit duidelijkheid schept voor beide partijen. Ook is het cruciaal om bepaalde specifieke voorwaarden te verbinden aan het gebruik van een leaseauto van de zaak, om te voorkomen dat deze als arbeidsvoorwaarde kan worden aangemerkt. Wie neemt bijvoorbeeld welke kosten voor zijn/haar rekening? Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele schade (reparaties) aan de auto? Hoe is het privégebruik geregeld en wat zijn de fiscale consequenties hiervan voor de werknemer? Hoe zit het met verkeersboetes, en wat als u het gebruiksrecht van de auto van de zaak wilt intrekken? 

Op al deze en andere vragen heeft u middels ons Autoreglement en Gebruiksovereenkomst een antwoord. Deze producten stellen uw organisatie in staat om een duidelijk beleid te voeren ten aanzien van het beschikbaar stellen van een auto van de zaak.  Bovendien kunnen wij het Autoreglement en de Gebruiksovereenkomst ook aanpassen aan de specifieke situatie van de individuele werknemer.

U kunt dus met beide producten direct, onder de juiste voorwaarden en met duidelijke afspraken, een auto van de zaak aanbieden aan uw werknemers en dit blijven doen bij medewerkers die hier in toekomst voor in aanmerking komen.

Kosten

Het Autoreglement en de Gebruiksovereenkomst zijn verkrijgbaar voor € 500,00 (ex. BTW) per stuk, of gecombineerd als pakket voor € 899,- (ex. BTW). Wij kunnen de Gebruiksovereenkomst ook aanpassen aan de situatie van de individuele werknemer. Daarvoor hanteren wij een uurtarief.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven