Erf- en Schenkbelasting

Advies op maat

Erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die wordt geheven over een erfenis. Op het moment dat iemand uit een erfenis eigendommen verkrijgt, kan deze persoon over de waarde van deze eigendommen erfbelasting verschuldigd zijn. Of erfbelasting verschuldigd is, hangt af van de hoogte van het erfdeel en de relatie tussen de overledene en de verkrijger.

Veel voorkomende vragen zijn:

 • Hoeveel erfbelasting moet ik betalen?
 • Welke vrijstellingen zijn er? En zijn die van toepassing?
 • Wie moet de aangifte erfbelasting indienen?
 • Ik ontvang een erfenis uit het buitenland, moet ik dan aangifte doen in Nederland?
 • Eén van de erfgenamen woont in het buitenland, wat nu?

Onze belastingadviseurs helpen u graag met het bespreken van uw situatie en het beantwoorden van al uw vragen.

Tarieven (2022)

Voor een belaste verkrijging van € 0 – € 130.424 geldt:

 • voor partners en kinderen 10%;
 • voor kleinkinderen 18%;
 • voor andere verkrijgers 30%.

Voor een belaste verkrijging van € 130.424 en hoger geldt:

 • voor partners en kinderen 20%;
 • voor kleinkinderen 36%;
 • voor andere verkrijgers 40%.

Vrijstellingen (2022)

Voor de erfbelasting gelden de volgende vrijstellingen:

 • Partners: € 680.645
 • Kinderen en kleinkinderen: € 21.559
 • Kind met een beperking: € 64.666
 • Ouders: € 51.053
 • Overige verkrijgers: € 2.274,-

Advies op maat

In geval van overlijden van een naaste heeft u naar alle waarschijnlijkheid genoeg aan uw hoofd. Neem gerust contact op met één van onze adviseurs zodat wij u kunnen adviseren en begeleiden in de meest gunstige overdracht van de erfenis naar de belanghebbenden.

Schenkbelasting

Schenkbelasting is belasting die wordt geheven over schenkingen in Nederland. Op het moment dat iemand een schenking ontvangt, kan de verkrijger over de waarde van de schenking schenkbelasting verschuldigd zijn.

Veel voorkomende vragen zijn:

 • Hoe zit het met een belastingvrij schenken voor een koopwoning?
 • Mag ik een schenking aan een goed doel aftrekken?
 • Schenken op papier wat is dat?
 • Hoe betaal ik zo min mogelijk schenkbelasting?
 • Hoe hoog is de schenkvrijstelling?

Met het nemen van de juiste stappen kan een fors bedrag aan schenkbelasting worden bespaard als u uw (klein)kinderen of anderen financieel wilt ondersteunen bij bijvoorbeeld de aankoop van een eigen woning of het bijdragen aan een dure studie.

Tarieven (2022)

De hoogte van de schenkbelasting is afhankelijk van uw relatie met de schenker. Zo betaalt een partner of kind van de schenker bijvoorbeeld minder belasting dan broer, zus of iemand die geen familie is. Onderstaand verduidelijken we dit.

Waarde schenking: € 0 – € 130.424

 • Partner en (pleeg)kinderen: 10%
 • Kleinkinderen en verdere afstammelingen: 18%
 • Overige personen: 30%

Waarde schenking: € 130.424 en meer

 • Partner en (pleeg)kinderen: 20%
 • Kleinkinderen en verdere afstammelingen: 36%
 • Overige personen: 40%

Vrijstellingen (2022)

Afhankelijk van de situatie, doel van de schenking en de relatie tussen de schenker en de verkrijger bestaan er vrijstellingen. Voorbeelden van deze vrijstellingen zijn:

 • Aan uw kinderen mag u jaarlijks € 5.677 schenken;
 • Aan uw kinderen van 18 tot 40 jaar oud mag u eenmalig € 27.231 (vrij besteedbaar) tot € 56.724 voor een dure studie schenken;
 • Aan uw kinderen van 18 tot 40 jaar mag u eenmalig € 106.671 schenken voor de aankoop of verbouwing van een koophuis;
 • Aan overige ontvangers mag u jaarlijks € 2.274 schenken;
 • Aan overige ontvangers tot 40 jaar mag u eenmalig tot € 106.671 schenken voor besteding aan de eigen woning.

Zo gunstig mogelijk schenken

De belastingadviseurs van AAme Accountants & Belastingadviseurs bespreken graag de mogelijkheden met u, zodat u zo gunstig mogelijk een schenking kan overdragen of ontvangen. Neem gerust contact met ons op!

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven