De werkgever of uitkeringsinstantie betaalt de gedifferentieerde premie Werkhervattingkas (Whk) en draagt deze af aan de Belastingdienst. De werkgever mag onder voorwaarden een deel van deze premie op de werknemer verhalen. Dat betekent dat de werkgever een deel van het bedrag dat hij betaalt, mag inhouden op het nettoloon van de werknemer. Als de werkgever dit doet, kan de werknemer dat zien op de loonstrook. Het bedrag dat de werkgever inhoudt, heet premie Whk of gedifferentieerde premie Whk.

Het gaat om maximaal 50 procent van de premie WGA berekent tot het maximum premieloon artikel 17 Wet financiering sociale verzekeringen. Dit verhaalsrecht is geregeld in de artikel 34 lid 2 Wet financiering sociale verzekeringen. Wordt de premie WGA niet verhaald dan hoeft de werkgever over de niet-verhaalde premie geen loonheffingen te betalen.

Is de werkgever eigenrisicodrager, dan betaalt de werkgever alleen de basispremie voor de WGA. De werkgever kan maximaal de helft van de lasten van de WGA verhalen op de werknemers. De lasten die de werkgever kan verhalen zijn de kosten van de WGA-uitkeringen gedeeld door de loonsom. Dit berekent de werkgever op basis van een schatting van te verwachte lasten of op basis van de gerealiseerde lasten van het voorafgaande jaar.

Let op: De premie ZW-flex mag niet worden verhaald.

Shiromani

S.S.X. (Shiromani) Sardjoe

Directeur Salarisadviseurs (aanwezig: ma t/m vr)

+31 (0)15 820 00 70
+31 (0)6 41 73 17 27
shiromani@aame.nl
https://nl.linkedin.com/in/shiromani-sardjoe-660982a

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven