Een heldere visie

Kwalitatieve juridische ondersteuning van ervaren juristen tegen een eerlijk tarief.

Neem contact op
Fiscaal recht: ook voor u van belang

Het Nederlands fiscaal recht, ook wel Belastingrecht genoemd, omvat regels over de heffing en de invordering van belastingen. In de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet en de Algemene wet inzake rijksbelastingen is het fiscaal recht vastgelegd.

 

Onze ondersteuning op gebied van fiscaal recht

De Belastingwetgeving in Nederland is erg complex, een fout zit dan ook in een klein hoekje en is snel gemaakt. Een jurist heeft de expertise om u op diverse vlakken op het gebied van fiscaal recht te ondersteunen. Enkele voorbeelden van ondersteuning op het gebied van fiscaal recht zijn:

  • Onderhandelingen en vaststelling standpunten met de Belastingdienst;
  • Het in hoger beroep gaan tijdens een Belastingprocedure;
  • Behandeling van fiscale verzuim- en vergrijpboetes.

Een jurist kan u helpen om eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en uiteindelijk uw standpunt duidelijk en onderbouwd over te brengen bij de Belastingdienst of de rechter.

 

Fiscale procesvoering

Onze juristen kunnen u zowel in het voortraject als in een eventuele gerechtelijke procedure van advies en bijstand voorzien. Daarnaast hebben wij samenwerkingsverbanden met externe advocatenkantoren waardoor, indien nodig, ook aanvullende assistentie snel is ingeschakeld.

 

Juridisch advies en ondersteuning op overige rechtsgebieden

Er zijn nog tal van situaties waarin onze juristen u kunnen bijstaan, zowel qua advisering als qua procesvoering. Voor meer informatie, bekijk onze andere juridische pagina’s:

Voor persoonlijk advies, neem gerust contact op met één van onze juristen.

Neem contact op