Enkele stappen vooruit denken

Zijn uw contracten volledig waterdicht? Laat uw contracten controleren of opstellen door onze juristen!

Neem contact op
Het Contractenrecht (overeenkomstenrecht)

Het contractenrecht regelt onder andere hoe overeenkomsten tot stand komen, waaraan ze moeten voldoen om geldig te zijn en wat er gebeurt als een overeenkomst niet wordt nageleefd. Door overeenkomsten goed contractueel vast te leggen voorkomt u problemen als gevolg van onduidelijke of onvolledige afspraken.

 

Een goed contract – een hele kunst!

Helaas maken wij vaak mee dat cliënten werken met karige overeenkomsten. Indien uw contracten wel juist en volledig zijn opgesteld heeft u te allen tijde het contractenrecht aan uw zijde. Indien er zich een geschil voordoet kunt u (in vele gevallen) vertrouwen op een goed contract!

 

Soorten overeenkomsten in het contractenrecht

Alle afspraken die u maakt zijn in wezen overeenkomsten. Het contractenrecht is hierdoor breed en kent diverse soorten overeenkomsten, waaronder:

 • Arbeidsovereenkomsten;
 • Aannemingsovereenkomsten;
 • Management- of aandeelhoudersovereenkomsten;
 • Koopovereenkomsten;
 • Financieringsovereenkomsten;
 • Huurovereenkomsten;
 • Samenwerkingsovereenkomsten (zoals franchise of distributie).

 

Opstellen of controleren van overeenkomsten

Het is goed mogelijk dat u uw overeenkomsten al enige tijd gebruikt. Overeenkomsten kennen ook een ‘houdbaarheidsdatum’. Door gewijzigde wet- en regelgeving kunnen bepalingen en dus ook de waterdichtheid van uw overeenkomst achterhaald zijn.

Onze juristen controleren of uw overeenkomsten nog voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen wij ook nieuwe overeenkomsten voor u opstellen en ondersteuning bieden bij het:

 • verwoorden van praktische afspraken en de juridische vertaalslag;
 • beoordelen en beëindigen van commerciële contracten;
 • beoordelen van nakoming contracten en wanprestaties;
 • Incassozaken;
 • Leveringsgeschillen.

 

Opstellen of toetsen van algemene voorwaarden

Vrijwel iedere overeenkomst verwijst naar de algemene voorwaarden van een organisatie. Vaak merken wij dat deze jaren geleden geschreven zijn en niet meer kloppen. Daarnaast zijn sommige algemene voorwaarden zelfs in strijd met wettelijke bepalingen!

Onze juristen controleren uw algemene voorwaarden en zorgen ervoor dat deze weer helemaal kloppen (denk bijvoorbeeld aan de Privacy Statement en de AVG).

Procederen

Indien het toch tot een procedure komt is het verstandig dat u zo goed mogelijk bent voorbereid. Onze juristen (eventueel in samenwerking met externe advocaten) verdedigen uw belangen en zorgen ervoor dat uw zaak tot een zo goed mogelijk einde komt.

Contractenrecht Overeenkomstenrecht

 

Bespreek uw situatie met onze juristen

Wilt u uw contracten laten controleren of laten opstellen door onze juristen? Wij nodigen u graag uit om telefonisch of onder het genot van een kop koffie bij ons op kantoor uw situatie te bespreken met een van onze juristen.

Neem contact op