AVG - de nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie

Lees alles over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in onze whitepaper!

Download whitepaper
De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Is uw onderneming al AVG proof? Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet voor bescherming van persoonsgegevens van kracht. Deze wet geldt voor alle organisaties in Europa, omdat vrijwel iedere organisatie persoonsgegevens van klanten en werknemers verwerkt. Het doel van de AVG is niet enkel om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen Europa te waarborgen.

 

De AVG als vervanger van de Wbp

De Algemene verordening gegevensbescherming vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze richtlijn is in mei 2016 al vervangen, maar organisaties hadden tot mei 2018 de tijd hun bedrijfsvoering aan te passen. In het kort moet de ‘verwerker van persoonsgegevens’ voldoen aan:

 • Transparantie. De persoon van wie de gegevens verwerkt worden heeft daarvoor toestemming gegeven.
 • Doelbeperking. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
 • Gegevensbeperking. Enkel de gegevens die nodig zijn mogen worden verzameld.
 • Juistheid. De gegevens moeten juist zijn en blijven.
 • Bewaarbeperking. De gegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid. De persoonsgegevens moeten beveiligd en beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
 • Verantwoording. De verantwoordelijke kan aantonen aan deze regels te voldoen.

 

AVG Training: Voorkom boetes, wees AVG proof

Indien uw organisatie nog niet volledig op de hoogte is van de inhoud van de Algemene verordening gegevensbescherming is het aan te raden een training te volgen. Onze juristen verzorgen deze trainingen bij ons op kantoor of in-house. Na het volgen van de training begrijpt u de wet en weet u hoe u deze in uw organisatie moet toepassen.

Tijdens de training komen onder andere de volgende punten aan bod:

 • Wat zijn persoonsgegevens
 • Wie en wat is de Verwerkingsverantwoordelijke
 • Wie is de verwerker
 • De Verwerkersovereenkomst en het verwerkersregister
 • Verbod op verwerking van bijzondere gegevens
 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Welke maatregelen dient u te nemen
 • Meldplicht datalekken

Geïnteresseerd in onze AVG Training?

Maak een afspraak

Controle door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op het naleven van de privacywetgeving. Waar nodig adviseert, corrigeert en beboet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer organisaties over de schreef gaan. Het is daarmee de ‘privacy-waakhond’ van Nederland die de privacy van burgers waarborgt.

 

AVG als onderdeel van de Juridische Bedrijfsscan

De Juridische Bedrijfsscan is een goed middel om uw organisatie vanuit juridisch oogpunt onder de loep te nemen. Zo weet u onder andere of uw overeenkomsten / contracten op orde zijn en u voldoet aan de strenge eisen van de AVG. Klik hier om meer te lezen over de Juridische Bedrijfsscan.

AVG Europese Unie

 

Uw onderneming AVG proof maken?

Heeft u geen behoefte aan de volledige Juridische Bedrijfsscan, maar wilt u wel advies omtrent de AVG? Of heeft u bijvoorbeeld slechts één brandende vraag? Neem dan gerust contact op met ons juridische team.

Neem contact op