Lagere WW-premie als boost voor de economie

Inmiddels is het al bijna anderhalf jaar gelden dat corona uitbrak in Nederland. Niet eerder kromp de Nederlandse economie zo hard. Veel winkels moesten dicht, cafés en restaurants werden gesloten, bedrijven moesten bezuinigen en gingen economisch achteruit. De economie kan wel een boost gebruiken. Vanwege de onzekerheid in de coronacrisis heeft het kabinet besloten om het bedrijfsleven een financiële injectie te geven om zo de ondernemers in Nederland een stukje tegemoet te komen.

Een premiedaling van 2.36 procent

De premie voor de WW, of beter gezegd voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWF), is met ingang van 1 augustus 2021 omlaag gegaan voor werkgevers met een loonaangifte per maand. En per 16 augustus 2021 voor werkgevers met een vierwekenaangifte. De nieuwe percentages gelden tot het eind van het jaar 2021. Het premiepercentage van de lage premie, over het loon van werknemers met een vast contract, is verlaagd van 2,7 procent naar 0,34 procent. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers is van 7,7 procent naar 5,34 procent verlaagd. Voor beide premies geldt dus een daling van 2,36 procent.

Aanleiding lagere WW premie

Wat is nu eigenlijk de aanleiding geweest om de premie te verlagen? Normaal gesproken wordt deze premie door de overheid voor een volledig kalenderjaar vastgesteld en is het ongebruikelijk om deze op een later moment gedurende het jaar aan te passen. Dit alles heeft te maken met het verdwijnen van de zogeheten Baangerelateerde Investeringskorting, oftewel de BIK-regeling. Deze regeling is eind vorig jaar als crisismaatregel geïntroduceerd, om het min of meer in stand houden van de investeringen in bedrijfsmiddelen door het bedrijfsleven. De BIK-regeling is met terugwerkende kracht ingetrokken vanaf 1 januari 2021. Werkgevers kunnen dus geen aanspraak meer maken op de BIK-regeling, zelfs niet als een werkgever al heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen.

Een voordeel voor zowel werkgever als werknemer

Aangezien de verlaging van de WW-premie een tegemoetkoming is naar ondernemers, zou deze maatregel ook kunnen worden gezien als een tegemoetkoming naar de werknemer. De werkgever gaat door de lagere WW-premie minder betalen en de werknemer heeft een snellere kans op een vast contract. De werkgever betaalt namelijk een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hogere WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.
Juist in deze tijden van de coronacrisis, welke zich voorlopig nog wel zal laten gelden in de economie, is deze tegemoetkoming niet alleen een financieel voordeel, maar biedt dit voor ondernemers en dan dus ook werknemers, weer een beetje zekerheid in deze onzekere tijd. Deze boost zou uiteindelijk een gewenst resultaat moeten opleveren, dat een werkgever wat makkelijker de beslissing kan overwegen om een werknemer een vast contract aan te bieden, aangezien dit een kostenbesparing oplevert voor de onderneming.

Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal.
Meer informatie over het einde van de steunpakketten vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/08/30/einde-steunpakketten-voor-banen-en-economie.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of hulp nodig? Schroom dan niet om contact op te nemen met onze adviseurs via 015-215 88 15 of stuur een e-mail naar corona[at]aame[d0t]nl.

Contact