Covid-19 houdt de hele wereld inmiddels geruime tijd in zijn greep. De Nederlandse overheid adviseert daarom dringend om thuis te werken. Het is aannemelijk dat werknemers hiervoor van het nodige materiaal moeten worden voorzien. Om die reden vergoeden veel werkgevers de kosten van een computer, tablet of mobiele telefoon aan hun werknemers. Hierbij is het echter zeer belangrijk dat de fiscale regels worden gevolgd, zodat de vergoeding onbelast blijft. Als deze regels niet worden gevolgd, kan de werkgever worden geconfronteerd met een belastingheffing van 80%!

Wat houden die fiscale regels in?

De werkkostenregeling maakt mogelijk dat de werkgever een percentage van zijn totale fiscale loon, de vrije ruimte, kan besteden aan onbelaste vergoedingen aan werknemers. De vergoeding van computers, tablets en mobiele telefoons kan dus door middel van de werkkostenregeling onbelast worden gedaan. Omdat de vrije ruimte beperkt is, is dit geen oneindige oplossing. Maar gelukkig vallen niet alle vergoedingen in de vrije ruimte.

Noodzakelijkheidscriterium

De zogenoemde gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte, zolang wordt voldaan aan de voorwaarden. Het vergoeden van computers, tablets of mobiele telefoons is gericht vrijgesteld indien is voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium. Hieraan wordt voldaan als de apparatuur noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Daarnaast mag de werkgever de kosten van de apparatuur niet doorbelasten aan de werknemer en moet de werknemer de apparatuur teruggeven bij het einde van het dienstverband.

Zakelijkheidscriterium

Het is goed denkbaar dat niet altijd wordt voldaan aan het vrij strenge noodzakelijkheidscriterium. Gelukkig zijn computers, tablets of mobiele telefoons ook gericht vrijgesteld indien is voldaan aan het zakelijkheidscriterium. Dit betekent dat de computer, tablet of mobiele telefoon belastingvrij kan worden vergoed indien de apparatuur voor 90% of meer zakelijk wordt gebruikt.

Als dus is voldaan aan het noodzakelijkheids- of zakelijkheidscriterium zijn computers, tablets en mobiele telefoons gericht vrijgesteld. Wordt niet voldaan aan deze voorwaarden dan komt de vergoeding ten laste van de vrije ruimte en wordt hierover alsnog geen belasting geheven. Het is echter zeer belangrijk om goed in de gaten te houden dat vrije ruimte niet wordt overschreden. Over vergoedingen die de vrije ruimte te boven gaan, moet de werkgever namelijk 80% belasting betalen!

Het mag duidelijk zijn dat de fiscale regels goed moeten worden gevolgd. Twijfelt u of een bepaalde vergoeding onbelast kan worden vergoed? Neem dan contact met ons op!

Scroll naar top